ส่งต่อความฝัน

ส่งต่อความฝัน

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตของเยาวชน ยิ่งเด็กรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ยิ่งแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสร้างเป็นอาชีพใหม่ หรือธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตให้ประเทศได้ในอนาคต

ย้อนไปวันที่ 27 ธ.ค.พ.ศ.2550 ศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้ดำเนินการก่อสร้างพร้อมจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด ได้ถูกส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดบางหอย จังหวัดนครนายก สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เติบโตขึ้นมาโดยมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไม่แพ้เด็กในโรงเรียนใหญ่

หลังจากก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.​ 2540 กิจกรรมหลักๆของมูลนิธิฯ มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ แต่มูลนิธิฯ ก็เชื่อว่าสามารถปรับรูปแบบของโครงการให้มีผลสัมฤทธิ์มากกว่าเดิมได้

นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่เน้นการสร้างอาคารถาวรในโรงเรียนเป้าหมาย โดยตัวอาคารจะประกอบไปด้วยห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด พร้อมลานกิจกรรมสำหรับเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ นอกหลักสูตร

เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตของเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ยิ่งเด็กรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ยิ่งแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสร้างเป็นอาชีพใหม่ หรือสร้างเป็นธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตให้ประเทศได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เด็กๆ ก็ย่อมกระโจนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต นั่นคือเรียนรู้ได้แม้ไม่อยู่ในห้องเรียน การใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็นการทะลายกำแพงการเรียนรู้สู่โลกกว้างและสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีพให้กับเขา

จากศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกเมื่อ 17 ปีที่แล้ว มูลนิธิสร้างเสริมไทยยังคงสืบสานเจตนารมย์ดั้งเดิมด้วยการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อีกหลายแห่ง จนถึงแห่งที่13คือโรงเรียนวัดโคกสวย จังหวัดพังงา และล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่14 (บนพื้นที่ติดกับประเทศพม่า)

บรรยากาศในการรับมอบศูนย์การเรียนรู้ทุกครั้งจะเต็มไปด้วยความคึกคักและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป้าหมาย ซึ่งก็คือชาวบ้านในท้องที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้และตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี

การมอบศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบอาคารแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่มีข้อจำกัด และยังเป็นการมอบความฝันให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนสำคัญของประเทศในอนาคต

ส่วนตัวผมที่เดินทางไปร่วมพิธีในฐานะประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย แม้จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนหลายคน แต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะจดจำผมได้แต่อย่างใด ผมขอเพียงแต่เขาจำบรรยากาศในวันนี้ได้เท่านั้นก็พอแล้ว

เพราะนั่นจะทำให้มีความหวังว่าเขาจะกลับมายังโรงเรียนแห่งนี้ในอนาคตด้วยความสำเร็จและอยากตอบแทนให้กับสังคมและชุมชนเหมือนที่เขาจำได้ว่า เคยมีคนมาทำแบบนี้เมื่อเขายังเป็นเด็ก เป็นการส่งต่อความหวังและความฝันให้กับเด็กรุ่นต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เช่นเดียวกับตัวผมเองที่ได้รับโอกาสจากคนไทยและประเทศไทย จากการเริ่มธุรกิจเล็กๆ จนเติบใหญ่และมีกำลังพอที่จะตอบแทนสังคมไทยในวันนี้ ซึ่งผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจดีนี้ จะถูกถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เติบใหญ่และมั่นคงต่อไป