The Future Trend of Technology Investment

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีมีการเติบโตขึ้นอย่างมากในทุกมุมมอง ครั้งหนึ่งคอมพิวเตอร์เคยมีน้ำหนักราว 30 ตัน หรือเทียบเท่ากับบ้าน 1 หลัง

แต่ก็ถูกย่อขนาดลงมาจนเหลือเพียง 1 ฝ่ามือ หรือที่ถูกเรียกว่า Smart Phone หรือจากการเข้าไปรับชมการแข่งขันกีฬาในสนาม ที่ปัจจุบันก็สามารถรับชมได้ผ่านรายการ Live หรือ Video Streaming ที่ให้อรรถรสไม่แพ้กัน

แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น ทีวี 3 มิติ ที่เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายแล้วภาพที่ฉายก็ไม่ได้เป็น 3 มิติจริงๆ
 

รวมถึงผู้ชมก็ไม่สะดวกที่จะต้องใส่แว่น 3D ตลอดเวลา หรืออย่าง Windows Phone ที่บริษัท Microsoft ตั้งใจว่าจะกลายเป็นระบบปฏิบัติการขั้วที่ 3 

 นอกจาก iOS และ Android แต่สุดท้ายกลับล้มเหลวและทำให้สูญเสียเงินไปกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯและในด้านการลงทุนในหุ้น Technology ซึ่งถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นหุ้น Technology เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากใน Sub Sector ย่อยๆ ทั้งในรูปแบบของ Business Model และรูปแบบการดำเนินงานของบริษัท ทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Technology จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงช่วงการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเข้ามากระทบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อให้เราสามารถเลือกลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

Global X Asset Management ได้แบ่งช่วงการเติบโตของ Technology ออกเป็น 5 ช่วงไว้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่ช่วงของการคิดค้น ริเริ่ม และพัฒนา (Innovator) อย่างเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Autonomous & Electric Vehicles) จนกระทั่งช่วงของการอิ่มตัว (Laggard) แต่หลังจากที่เราได้พิจารณาในหลากหลายปัจจัย

ทั้ง Market Growth, 12 Months Sale Growth ตลอดจน Business Model และความเสี่ยงของธุรกิจจากมุมมองต่างๆ ในอนาคต เราพบว่า กลุ่ม Technology ที่โดดเด่น คือ Video Games & Esports, Cybersecurity, Social Media และ Cloud Computing จากการเติบโตกว่า 26%, 23%, 21% และ 20% ตามลำดับในอนาคต

โดยในยุคของ Digital Transformation ที่จะพลิกโฉมโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มข้างต้นต่างได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกระแส “Metaverse” หรือ Virtual World อีกด้วย โดยตลาด Video Games & Esports ซึ่งเป็นผู้ผลิต Software Gaming และ Hardware อย่างเครื่อง VR และ AR ถูกคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้น (CAGR) สูงถึง +17%

ในช่วงปี 2021 – 2024 และเพื่อให้โลกแห่งเทคโนโลยีนี้ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างด้าน Digital และความปลอดภัยด้าน Cyber อย่างก้าวกระโดด ซึ่งทำให้การพัฒนาด้าน Cloud Computing และ Cybersecurity ถูกยกให้เป็น 1 ในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของหลายประเทศทั่วโลก

และทำให้มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชนใน 2 กลุ่มข้างต้นจะเพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 45% ของค่าใช้จ่ายด้าน IT ทั้งหมดใน 5 ปีข้างหน้า และสุดท้ายในกลุ่ม Social Media จากเดิมที่ให้บริการ Software โอนถ่ายข้อมูลผ่าน Application Platform แต่ด้วยความได้เปรียบจากลูกค้าจำนวนมหาศาล ทำให้ตอนนี้ธุรกิจ Social Media กำลังรุกเข้าสู่ตลาด E-commerce หรือที่เรียกเทรนด์นี้ว่า Social Commerce ผ่านกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็น New S-curve Strategy ของธุรกิจ Social Media ในอนาคต

แต่ถึงแม้ประเด็นด้านการเติบโตจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการพิจารณาการลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม Technology แต่อย่างไรก็ดีประเด็น Valuation และ ความเสี่ยงด้านธุรกิจก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการพิจารณาด้าน Valuation สำหรับหุ้น Technology อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากหุ้น Technology เป็นหุ้นกลุ่ม Growth Stock

ทำให้เมื่อตลาดคาดการณ์การเติบโตของผลประกอบการที่สูงจะทำให้นักลงทุนยอมรับการซื้อ-ขายในระดับ Valuation สูงขึ้นได้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่ในด้านความเสี่ยงของธุรกิจถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการถูก Disrupt จากธุรกิจอื่นที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ Market Share อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจด้าน E-commerce ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แตะกำลังถูกธุรกิจ Social Media Disrupt ในขณะนี้

จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอดีต อาจไม่สามารถรักษาความสำเร็จนั้นได้ในอนาคต และถึงแม้โลกของเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่ภาพของการลงทุนไม่ได้ง่ายเช่นนั้น โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น Technology ที่มีอยู่มากมายหลากหลายอุตสาหกรรมย่อย

ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีรายละเอียด เหตุการณ์สนับสนุน และการเติบโตที่แตกต่างกัน ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกกลุ่มที่มีความโดดเด่นของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเรายังจะต้องคอยสังเกตการ Disruption ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อแสวงหาโอกาสและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย