เขาว่าสำเร็จ เราว่าล้มเหลว | บวร ปภัสราทร

เขาว่าสำเร็จ เราว่าล้มเหลว | บวร ปภัสราทร

งงกันไปตามกันเมื่อการบริหารที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดล่าช้า ถูกประกาศว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ผลงานเดียวกันทำไมคนหนึ่งเห็นแต่ความสำเร็จ อีกคนหนึ่งเห็นแต่ความล้มเหลว

ต่างคนต่างมีข้อมูลสนับสนุนความเห็นของตน จนเกิดความเชื่อมั่นในความเห็นของตนเอง ต่างคนต่างเชื่อว่าข้อมูลบ่งบอกความจริง เมื่อข้อมูลบอกว่าผลงานฉันประสบความสำเร็จ ทำไมยังมาบอกว่าฉันทำงานล้มเหลวไปได้

เมื่อเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนที่เคยเป็นพวกเดียวกันมักกลายเป็นคนละพวก ตามมาด้วยการจับผิดกันและกัน จนกระทั่งความสำเร็จของคนหนึ่งจะกลายเป็นความล้มเหลวไปเสมอ ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะร่วมกันทำงานอีกต่อไป แยกกันอยู่แยกกันทำดูจะเป็นหนทางเดียวสำหรับคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสำเร็จของกันและกัน 

ถ้าพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้ต่างคนต่างเห็นความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่างกัน ท่านว่าให้ดูที่จุดหมายปลายทางของงานนั้น ถ้าต่างคนต่างมีคนละจุดหมาย คนหนึ่งคือทิศเหนือ อีกคนคือทิศใต้ ความสำเร็จของคนหนึ่งคือความล้มเหลวของอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอน ดังนั้น ถ้าจะทำงานด้วยกัน เหมือนกับการจะไปไหนด้วยกัน ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปถึงนั้น คือที่เดียวกันจริงหรือไม่ ต่างคนต่างอยากให้มีดิจิทัลมากขึ้น คนหนึ่งอยากมีดิจิทัลให้ซื้อง่ายขายคล่อง อีกคนหนึ่งอยากมีดิจิทัลไว้จับผิดผู้คน จะไม่มีวันที่ทั้งสองคนจะเห็นว่าความสำเร็จของคนหนึ่งเป็นความสำเร็จของตนเองด้วย ยิ่งเดินหน้ายิ่งขัดแย้ง เพราะต่างคนต่างเชื่อว่าฉันสร้างความสำเร็จขึ้นมาได้แล้ว แต่ทำไมแกไม่ยอมเชื่อความสำเร็จของฉัน 

แม้จุดหมายปลายทางเป็นอย่างเดียวกัน แต่ถ้าคนที่จะพาไปถึงปลายทางนั้นเป็นคนละคนกัน ความสำเร็จก็กลายเป็นความล้มเหลวได้เช่นกัน  ถ้ายังตกลงกันไม่ได้ว่าที่ทำงานกันอยู่นั้น ทำไปเพื่อส่งมอบคุณค่าใดให้กับใคร อย่าเพิ่งทำงานด้วยกันจะดีกว่า เพราะการงานจะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง การจัดสรรทรัพยากร และลำดับความสำคัญจะผิดเพี้ยนกันไปหมด 

จุดหมายปลายทางคือความมั่งคั่ง คนหนึ่งบอกว่าส่งมอบความมั่งคั่งให้กับผู้คนที่ทำงานประจำ อีกคนหนึ่งบอกว่าส่งมอบความมั่งคั่งให้คนทำงานอิสระ  เพิ่มงานประจำจะลดงานอิสระ คนทำงานประจำรวยมากขึ้นในขณะที่คนทำงานอิสระจนลง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนหนึ่ง คือล้มเหลวสิ้นเชิงของอีกคนหนึ่ง

เมื่อตกลงปลายทาง และตกลงกันได้แล้วว่าทำอะไรให้ใคร ความสำเร็จก็ยังกลายเป็นความล้มเหลวได้อีก เพราะไม่ได้ตกลงตัววัดความสำเร็จกันไว้ให้ชัดเจน  ปลายทางคือกิจการที่เติบโตสำหรับทุกคน ถ้าไม่ตกลงตัววัดกันไว้ก่อน จะหยิบอะไรมาประกาศความสำเร็จก็ได้ทั้งนั้น มีเรื่องอะไรที่ดีขึ้นนิดหน่อยก็ยกขึ้นมาเป็นความสำเร็จได้เสมอ ยิ่งในปัจจุบันข้อมูลมีการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างหลากหลาย เรื่องเดียวกันเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ได้หลายมิติ จึงมีโอกาสสูงมากที่จะเห็นต่างกันได้จากผลงานเดียวกัน 

ทางออกทางหนึ่งคือตกลงกันให้ชัดๆ ว่าระดับความสำเร็จวัดจากอะไร และสำคัญที่สุดคือจะเปรียบเทียบระดับความสำเร็จนั้นกับใคร เพื่อยืนยันว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับคนอื่นได้อย่างชัดเจน แต่บางคนกลับชอบทำให้ตัววัดความสำเร็จคลุมเครือ เพราะจะได้ฉวยโอกาสประกาศความสำเร็จได้จากแทบทุกเหตุการณ์ ขอแค่สะกดจิตตนเองเก่งๆ ให้เพิกเฉยไม่ดูข้อมูลอื่น ใดเลย ยกเว้นแต่ข้อมูลที่ช่วยให้ตนเองยกมากล่าวอ้างเป็นความสำเร็จได้เท่านั้น วันนี้เพิ่งประกาศความสำเร็จด้วยข้อมูลหนึ่ง วันรุ่งขึ้นอีกข้อมูลหนึ่งกลับแสดงความล้มเหลวให้ปรากฏ เกิดแบบนี้ขึ้นเป็นประจำก็จะพบว่าไม่มีใครยอมเชื่อความสำเร็จที่ป่าวประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีก 

ทำงานทุกอย่างมีต้นทุน มีราคา มีค่าใช้จ่ายเสมอ ถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าการงานที่บรรลุเป้าหมายนั้น ควรจะมีค่าใช้จ่าย มีต้นทุนสักเท่าใด ทั้งนี้ราคาค่าใช้จ่ายไม่ได้จำกัดแค่เงินทอง แต่รวมไปถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้ไปเพื่อแลกกับความสำเร็จนั้นด้วย ความสำเร็จในเรื่องเดียวกันแต่ใช้เงินทองหมดไปมากมายมหาศาล ใช้หนี้กันจนเป็นยายทวด เป็นตาทวดก็ยังไม่หมด ใช้เครดิตที่เคยสะสมมาก่อนไปแทบทั้งหมดเพื่อแลกกับความสำเร็จชั่วครั้งชั่วคราว ย่อมถูกมองเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงได้เช่นกัน ความสำเร็จในราคาที่ยอมรับได้ทั่วกันเท่านั้นที่เป็นความสำเร็จของทุกคน.