กองทุนอ้างอิงดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ Dow Jones, S&P500, Nasdaq และ Russell 1000

กองทุนอ้างอิงดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ Dow Jones, S&P500, Nasdaq และ Russell 1000

ผมขอประเดิมคอลัมน์ ด้วย content เนื้อหากลางๆ แต่คลาสสิก ไม่อิงเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่เก็บไว้อ่านได้ตลอดครับ และถ้าใครกำลังติด Series ผมชวนมาอ่าน Series เรื่องการลงทุนของผมครับ วางพล๊อตยาวไว้แล้ว เริ่มจากตลาดใหญ่สุด อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย จีน อินเดีย เวียดนามครับ

จากหัวข้อ ข้อแตกต่างของกองทุนที่อ้างอิงตามดัชนี (Passive Fund) กับ กองทุนที่บริหารแบบเชิงรุก (Active Fund) คือ กองทุน Passive Fund ผลตอบแทนที่ได้จะใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ขณะที่ กองทุน Active Fund ผู้จัดการกองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีอ้างอิง ข้อดีของ Passive Fund คือ คือค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำกว่า Active Fund ซึ่งต้องอาศัยความสามารถของผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

ตลาดหุ้นสหรัฐจัดเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมี 2 ตลาดหลักคือ New York Stock Exchange (NYSE) เป็นตลาดหลักที่มีมาก่อน ส่วนตลาด Nasdaq เกิดขึ้นมาเพื่อให้โอกาสหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ในตลาดหลักมาจดทะเบียนในตลาดนี้ โดยเมื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันหุ้นเทคโนโลยีเหล่านั้นกลายเป็นหุ้นขนาดใหญ่ไปแล้ว เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Google ฯ  ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่เราคุ้นหุ้นกันจะเป็น Dow Jones, S&P500, Nasdaq และ Russell1000

ดัชนี Dow Jones จะนำหุ้นขนาดใหญ่ทั้งในตลาดหุ้น NYSE และ Nasdaq จำนวน 30 ตัวมาคำนวณด้วยวิธี Price weighted index คือการนำราคาหุ้นมาคำนวณเป็นดัชนี ดังนั้นหุ้นที่มีราคาสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีราคาต่ำ หุ้น 10 ตัวแรกที่มีผลต่อดัชนีคือ UnitedHealth Group, Goldman Sachs, The Home Depot, Microsoft, Saleforce, McDonald’s, Honeywell, Amgen, Visa Inc. และ Boeing

 

กองทุนไทยที่ลงทุนล้อตามดัชนี Dow Jones โดยลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Dow Jones Industrial Average ETF มีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBDJI)

ดัชนี S&P500 จะนำหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ 500 ตัวแรกทั้งในตลาดหุ้น NYSE และ Nasdaq มาคำนวณด้วยวิธี Market capitalization weighted index คือการนำเอามูลค่าตลาดของหุ้นมาคำนวณเป็นดัชนี ดังนั้นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำ หุ้น 10 ตัวแรกที่มีผลต่อดัชนี คือ Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase และ Johnson & Johnson

กองทุนที่ลงทุนล้อตามดัชนี S&P500 โดยลงทุนในกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF มีกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ (K-US500X), กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500), กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)

กองทุนหลัก SPDR S&P500 ETF มีกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (TISCOUS), กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)

ดัชนี Nasdaq จะนำหุ้นในตลาดหุ้น Nasdaq มาคำนวณด้วยวิธี Market capitalization weighted index คือการนำเอามูลค่าตลาดของหุ้นมาคำนวณเป็นดัชนี ดังนั้นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำ หุ้น 10 ตัวแรกที่มีผลต่อดัชนี คือ Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla, Nvidia, Paypal, Adobe และ Comcast

กองทุนที่ลงทุนล้อตามดัชนี Nasdaq โดยลงทุนในกองทุนหลัก Invesco ​QQQ Trust มีกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A (K-USXNDQ-A) และ กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)

ดัชนี Russell 1000 จะนำหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ (Market capitalization) 1,000 ตัวแรกทั้งในตลาดหุ้น NYSE และ Nasdaq มาคำนวณด้วยวิธี Market capitalization weighted index ดังนั้น หุ้น 500 ตัวแรกจะซ้ำกับดัชนี S&P500 ส่วนที่แตกต่างคือ ดัชนี Russell 1000 จะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ถึงกลาง ตัวที่ 501 – 1,000 โดยดัชนี S&P 500 จะครอบคลุมหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐประมาณ 80% ขณะที่ดัชนี Russell 1000 จะครอบคลุมหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐประมาณ 92% หุ้นที่น่าสนใจในดัชนี Russell 1000 ที่ไม่อยู่ใน S&P500 ได้แก่ Novavax ผู้พัฒนาวัคซีนเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคขั้นรุนแรง เช่น ไวรัสอีโบล่า ไวรัส COVID-19, Doordash ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสั่งอาหารออนไลน์ มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในสหรัฐ, Beyond Meat ผู้ผลิตอาหารทางเลือกที่ให้รสสัมผัสและเลียนแบบเนื้อสัตว์ต่างๆ ทั้งเนื้อวัว ลูกชิ้น ไส้กรอก แต่ผลิตจากพืชแทน, Snowflake ผู้ให้บริการ Cloud computing บริษัทไอทีแรก ที่นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ ลงทุนซื้อหุ้น IPO, Vergin Galactic ผู้พัฒนายานอวกาศเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยวในอวกาศ เป็นต้น

กองทุนที่ลงทุนล้อตามดัชนี Russell 1000 โดยลงทุนในกองทุนหลัก iShares Russell 1000 ETF มีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL USEQ-A)

นอกจากนี้ บางบลจ. จะมีการแบ่งคลาสการลงทุนของกองทุน ซี่งมีทั้งแบบมีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล, การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีทั้งแบบเต็มจำนวน แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือแบบเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน, รวมถึงการซื้อขายแบบปกติ หรือซื้อผ่านช่องทาง E-Channel ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมการซื้อในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ และบางกองทุนนำมาทำเป็นกองทุน SSF และ RMF ด้วย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนครับ