การนำ 'เทคโนโลยี' มาใช้กับ 'การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม'

การนำ 'เทคโนโลยี' มาใช้กับ 'การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม'

วัฒนธรรมดิจิทัล ต้องเน้นเรื่องความโปร่งใส การทำงานร่วมกัน