VALUE COMES FIRST

VALUE COMES FIRST

ค่านิยม (Values) คือ สิ่งที่มีคุณค่าแล้วบุคคลยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือรับไว้เป็นความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม

บ่อยครั้งที่เราเห็น ค่านิยม VALUE องค์กรที่กำหนดไว้สวยงาม วิสัยทัศน์ที่เขียนไว้สวยหรู พันธกิจที่เขียนไว้ชัดเจน บนผนังกำแพงใหญ่ยักษ์ของบริษัท ให้อ่านแล้วเดินผ่านไป แต่เมื่อถามพนักงาน กลับไม่รู้ วิสัยทัศน์สวยหรู มีอะไร อธิบายไม่ได้ แล้วค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจสวยหรูยิ่งใหญ่....มันก็แค่นั้น มีคนเปรียบเปรย วิสัยทัศน์ ว่า เหมือนจรวดที่มีเป้าหมายคือดวงจันทร์ มีเครื่องยนต์ล้ำเทคโนโลยี แต่ขาดเชื้อเพลิงขับเคลื่อน มันก็ไม่ไปไหน

หลายคนบอกว่า วิสัยทัศน์ ต้องมาก่อนพันธกิจ เพราะจะได้รู้ว่าเราจะไปไหน ต้องรู้ว่า “ฝัน” คืออะไรก่อน ถึงจะลงมือทำได้ถูกทาง แต่อีกหลายคนบอกว่า ค่านิยมองค์กรเป็นรากฐานสำคัญ ต้องมาก่อนต่างหาก เพราะ ต้องรู้ว่าองค์กรเรามี ความเชื่อ เป้าหมาย แนวคิดอย่างไร ถึงจะไปฝันวิสัยทัศน์ได้ชัดเจน ฝันได้ถูกว่าจะไปทางไหน ค่านิยมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ Passion การทำงานเต็มเปี่ยมยิ่งขึ้น

VALUE COME FIRST

ค่านิยม (Values) คือ สิ่งที่มีคุณค่าแล้วบุคคลยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือรับไว้เป็นความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม” ดังนั้นแต่ละคนจะมีค่านิยมแตกต่างกัน แต่การทำงานร่วมกันภายในองค์กรหนึ่งๆ จำเป็นต้องมีค่านิยมหลัก (Core Values) เหมือนกัน เพื่อนำไปสู่การแสดงออกทางพฤติกกรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และบุคลากรที่มีค่านิยมส่วนตนสอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กร มีแนวโน้มทำงานได้ดี มีความเครียดน้อย และมีความสุขในการทำงาน ส่วนบุคลากรที่มีค่านิยมไม่สอดคล้องจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเปลี่ยนค่านิยมอย่างต่อเนื่อง

เพราะไม่ว่าวิสัยทัศน์จะฝันไว้สวยหรูแค่ไหน พันธกิจจะเขียนได้ชัดเจนเพียงไร หากคนของคุณไม่แคร์ มันก็แค่นั้น เหมือนจรวดที่มีเป้าหมายคือดวงจันทร์ มีเครื่องยนต์ล้ำเทคโนโลยี แต่ขาดเชื้อเพลิงขับเคลื่อน มันก็ไม่ไปไหน ฉะนั้นการเรียงลำดับกลยุทธ์องค์กรที่ถูกต้องคือ Values, then Vision or Mission

VALUE IS EASY, ISN’T IT ?

VALUE ตามองค์กรขนาดกลางขนาดเล็ก มักเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงไปตามงานสัมมนาต่างๆ แล้วฟังผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมาเล่าให้ฟังว่า องค์กรชั้นนำของพวกเขาเหล่านั้นมีค่านิยมอะไรบ้าง ก็จะจดเอาคำเท่ห์ๆเหล่านั้นมาใช้ในองค์กรของตัวเอง โดยหลังจากกลับจากงานสัมมนาก็มักจะทำอยู่ 2 อย่าง

เรียกฝ่าย HRD เข้ามาที่ห้องประชุม แล้วก็บอกให้ฝ่าย HRD เอาคำหรูๆ เช่น Responsibility Accountability Integrity Honesty Discipline Creativity Teamwork และอื่นๆอีกมากมายไปทำเป็นบอร์ดใหญ่ๆติดไว้ตรงทางขึ้นลิฟต์ ทางขึ้นบันได เอาตรงที่คนผ่านไปผ่านมามองเห็นได้อย่างชัดเจน

เรียกประชุมพนักงานทั้งบริษัท แล้วท่านผู้บริหารขึ้นพูดในที่ประชุมสัก ครึ่งชั่วโมงเพื่อประกาศให้พนักงานทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้บริษัทของเรามี Core Value แล้วนะ ขอให้ทุกคนยึดถือค่านิยมดีเหล่านี้ในการทำงาน และทิ้งท้ายการขึ้นพูดของผู้บริหารด้วยคำว่า “ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้”

ข้อคิดสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้าง VALUE ให้เป็นจริง

1.Values drives leadership ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในค่านิยมนั้นๆ คนไม่ได้ศรัทธาผู้นำที่ถูกเสมอ แต่คนศรัทธาผู้นำที่สม่ำเสมอ จุดยืนอันชัดเจน มั่นคง เชื่อถือได้แม้ประสบแรงต้าน คือสิ่งที่ได้ใจผู้ตาม

2.Make Values simple to access โดยทั่วไปที่เห็นกันบ่อยๆ เรามักชอบที่จะทำ Values ให้ดูหรูแต่เข้าใจยาก เช่น การกำหนดค่านิยม Trust, Loyalty, Excellence คนทั่วไปไม่รู้ว่าคำเหล่านี้แปลว่าอะไร โดยเฉพาะทางพฤติกรรม เมื่อไม่เข้าใจก็ย่อมไม่เข้าถึง ลองปรับคำสวย ๆ เหล่านี้ให้ง่ายลง Trust = เราทำงานด้วยเจตนาดีต่อกัน Loyalty = ความสำเร็จของทีมมาก่อนความสำเร็จส่วนตัว Excellence = ส่งงานทุกชิ้นด้วยความประณีตและใส่ใจ

3.การปลูกฝังค่านิยมต้องมีเจ้าภาพ ต่อเนื่อง เน้นย้ำ และหลากหลาย การปลูกฝังค่านิยมเป็นงานที่เวลา ใช้ความอดทนเหมือนกับการปลูกต้นไม้ เพราะฉะนั้นเมื่องานนี้ต้องใช้ความเอาใจใส่ องค์กรจึงต้องมีการกำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมที่เราทุกคนในองค์กรได้ตกลงร่วมกัน

การสร้างค่านิยมในองค์กร ที่มีเส้นทางชัดเจน เป็นการนำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในเบื้องต้น ทำให้พนักงาน มองเห็นประโยชน์และความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และมีความสุขกับการปฏิบัติตัวของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสุขกับองค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล