เปิดทางเอกชนจัดหาวัคซีน : ไม่กำหนดโควตา เกิดประโยชน์มากกว่า

เปิดทางเอกชนจัดหาวัคซีน : ไม่กำหนดโควตา เกิดประโยชน์มากกว่า

การจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ถึงวันนี้รัฐบาลไม่ควรกำหนดโควตา แต่ควรส่งเสริมเอกชนอย่างเต็มที่

ในที่สุด รัฐบาลก็ยอมเปิดทางให้เอกชนจัดหาวัคซีนเพิ่ม 10 ล้านโดส รัฐบาลแถลงว่า 'ที่ผ่านมามีข้อติดขัดคือ บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศต้องการหนังสือรับรองจากภาครัฐ จึงขอให้หน่วยงานของภาครัฐออกหนังสือรับรองให้ หรือให้องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเข้ามาแล้วให้โรงพยาบาลเอกชนแบ่งซื้อไปฉีดให้กับประชาชนอีกต่อ' 

อันที่จริง ด้วยข้อติดขัดแค่นี้ รัฐบาลควรจัดการแก้ไขไปตั้งนานแล้ว ภาคเอกชนเรียกร้องมานาน เสนอตัวออกเงินช่วยฉีดให้ประชาชน ภาคธุรกิจท่องเที่ยวอย่างโรงแรม ยินดีใช้เงินตัวเองซื้อมาฉีดให้พนักงานด้วยซ้ำ 

ไหนๆ แล้ว อยากเสนอว่า รัฐไม่ควรกำหนดโควตาที่ 10 ล้านโดส ในทางกลับกัน ควรเปิดกว้างให้เอกชนหาได้เต็มที่ และรัฐสนับสนุนอย่างจริงจังตามที่ว่าข้างต้น

สาเหตุที่ไม่ควรกำหนดโควตา เพราะ

- การไม่กำหนดโควตาเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนแย่งกันหาวัคซีน

- ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งเพิ่มอำนาจต่อรองให้เอกชน

- โอกาสได้ราคาดี ได้ของไว ก็เพิ่มขึ้น

- เปิดโอกาสได้วัคซีนหลากหลายยี่ห้อมากสุด โดยเอกชนมีหน้าที่แข่งกันหาวัคซีนมีคุณภาพมากสุด ราคาดีสุดมาให้ผู้บริโภคเอง

- สุดท้ายโควตาเสี่ยงเป็นข้อจำกัดให้เฉพาะผู้ใกล้ชิดอำนาจรัฐได้โควตาไป เปิดโอกาสให้เกิดคอร์รัปชัน เปิดโอกาสให้ขายต่อโควตาได้

- การกำหนดโควตาที่ 10 ล้านโดส เสี่ยงทำให้คนที่เข้าถึงได้ มีจำนวนน้อย วัคซีนถูกตั้งราคาแพง สุดท้ายผู้มีรายได้น้อยอาจเข้าไม่ถึง

ทั้งนี้หากการกำหนดโควตา เพราะกลัววัคซีนที่บริษัทที่รัฐสนับสนุน ผลิตออกมาจะเหลือ 

อยากเรียนว่า ถ้าวัคซีนมีคุณภาพจริงอย่างที่โฆษณา บริษัทผู้ผลิตนำไปขายต่างประเทศก็ได้ กำลังการผลิตวัคซีนทั่วโลกยังอีกนานกว่าเพียงพอความต้องการ ในอีกมุม การให้เอกชนรายอื่นแข่งหาวัคซีนเข้ามาในประเทศ อาจช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้นเร่งผลิตเร็วขึ้น สำคัญสุดคือถ้าวัคซีนยี่ห้อที่รัฐบาลฝากความหวังไว้สุดท้ายด้อยประสิทธิภาพ ประชาชนยังมีทางเลือกอื่น

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทำแต่แรก คือทำสุดความสามารถเพื่อให้ได้วัคซีนมามากสุด เร็วสุด เพียงพอต่อประชาชน 

ถึงวันนี้ รัฐบาลควรเอื้อให้กระบวนการขออนุญาตทุกขั้นตอนรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เอกชนจัดหาและนำไปฉีดให้ประชาชนได้จริงๆ ไวๆ ..ตามข่าวบอกท่านนายกให้เวลา 1 เดือน ถ้าเป็นขั้นตอนในส่วนแก้ไขระเบียบของรัฐ นับว่านานไปด้วยซ้ำ 

สุดท้าย ในประเด็นกลัวว่าถ้าปล่อยให้เอกชนเป็นคนฉีด วัคซีนจะปลอม ตามที่วันก่อนรองโฆษกรัฐแถลง เอาจริงโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต่างห่วงชื่อเสียง หรืออย่างโรงแรมจะซื้อมาฉีดให้ลูกน้อง ก็อยากให้ลูกน้องตัวเองปลอดภัย ..ถ้ารัฐกลัว รัฐป้องกันได้ โดยกำหนดโทษให้สูงกรณีถูกจับได้ว่าปลอม ร่วมกับใช้การสุ่มตรวจทีหลัง ..ทำแบบนี้ สอดคล้องกับสถานการณ์กว่า คุ้มค่ากว่า มีประสิทธิภาพกว่า เกิดประโยชน์มากกว่า 

การจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ถึงวันนี้รัฐบาลไม่ควรกำหนดโควตา แต่ควรส่งเสริมเอกชนอย่างเต็มที่ ช่วยขจัดระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรค จะเกิดประโยชน์มากกว่าครับ