การปรับตัวของธุรกิจโรงพยาบาลในยุคแห่งอนาคต

การปรับตัวของธุรกิจโรงพยาบาลในยุคแห่งอนาคต

แนวคิดการบริการคนไข้ในรูปแบบออนไลน์นั้นมีมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความนิยม เหตุผลเพราะคนรู้สึกว่ายังไม่ได้จำเป็น

ย่างเข้าสู่ปีที่สองของการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากมายเพื่อใช้ชีวิตกับ New Normal สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้บริการต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งบริการทางการแพทย์

แนวคิดการบริการคนไข้ในรูปแบบออนไลน์นั้นมีมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความนิยม เหตุผลเพราะคนรู้สึกว่ายังไม่ได้จำเป็น ประกอบกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่ตอบโจทย์เช่นปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับ ทำให้แต่ละธุรกิจต่างต้องผลักดันสินค้าและบริการมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลก็เช่นกัน 

ปัจจุบันมี โรงพยาบาลออนไลน์ (Online Hospital) เกิดขึ้น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การที่โรงพยาบาลผันตัวมาให้บริการออนไลน์ เช่น การสร้างแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อให้สามารถใช้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้ 2.โรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับออนไลน์แพลตฟอร์มในนามพันธมิตร ซึ่งโรงพยาบาลออนไลน์ประเภทนี้ก็จะเปรียบเสมือนแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่เปิดเข้ามาแอปเดียว ก็สามารถเลือกร้านค้าได้หลากหลาย เปรียบเทียบได้เรียลไทม์ สะดวกกับผู้รับบริการ และ 3.แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างโรงพยาบาลออนไลน์ของตนเอง เช่น Ping An Good Doctor บริษัทสัญชาติจีนชื่อดัง ที่สร้างปรากฏการณ์ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตั้งอยู่ในตู้ Kiosk ที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งชุมชน อยู่ที่ไหนก็คุยกับหมอได้ พร้อมจัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์ถึงที่พัก ซึ่งนับว่าได้รับการตอบรับดีอย่างมาก โดยมีผู้ใช้กว่า 300 ล้านบัญชีและมีการใช้บริการวันละ 7 แสนครั้งเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่าไอเดียของการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ นั้น จะต้องพัฒนาอย่างถูกที่และถูกเวลา อย่างเช่น Telemedicine ที่ทำให้เราสามารถพบแพทย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ รวมไปถึงยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ในช่วงที่ไม่มีใครกล้าเดินทางไปโรงพยาบาล สิ่งนี้ทำให้ Telemedicine เป็นที่นิยมขึ้น

ถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งต่าง ๆ จะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เกือบทั้งหมด แต่นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว โดยธุรกิจออฟไลน์จะไม่ถูกแทนที่อย่างแน่นอน หากเราสามารถปรับธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากทั้งสองส่วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และช่องทางออนไลน์ถือเป็นช่องทางเสริมที่ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กันได้อย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งนั่นเอง

พบกันใหม่คราวหน้า และหากท่านใดที่สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีไอเดียสามารถส่งมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ E-mail ด้านบนนะครับ