สุดยอด ‘บิ๊กเทคโนโลยี’ ปี 2021 (2)

สุดยอด ‘บิ๊กเทคโนโลยี’ ปี 2021 (2)

เก็บตกอีก 2 เทรนด์เทคโนโลยีแบบ ’Big Idea2021’ จาก ARK Investment ในปี 2021 ต่อเนื่องจากบทความครั้งที่แล้วที่นำเสนอไป 5 เทคโนโลยีสมัยใหม่