คลื่นลงทุน ‘ดิจิทัล’

คลื่นลงทุน ‘ดิจิทัล’

ภาคธุรกิจ รวมถึง “ตัวเรา” ต้องตระหนัก และรับมือมวลคลื่นดิจิทัลมหาศาลลูกนี้ให้ดี

“โควิด-19” ที่มาแบบฉับพลัน ผลักดันให้ธุรกิจทุกขนาดต้องเร่งปรับตัว รับมือความเปลี่ยนแปลง โดยมี "เทคโนโลยีดิจิทัล" เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง 

สำหรับปี 2564 นี้เมกะเทรนด์ที่โดดเด่น และกำลังอยู่ในกระแสการลงทุนหนีไม่พ้น “คลาวด์” เนื่องจากองค์กรจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เอื้อต่อโมเดลธุรกิจ การขาย รวมถึงการบริการลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ สามารถทำงานจากระยะไกล รองรับการเวิร์คฟรอมโฮม และการเรียนออนไลน์ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกันยังมีการปรับใช้เทคโนโลยี “เอไอ” และ “ไอโอที” ที่จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพกับโลกดิจิทัล ตอบโจทย์ด้านการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม ซัพพลายเชน การขนส่ง อีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจ โดยมีความท้าทายคือการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ให้ได้

เมื่อคลื่นดิจิทัลสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทุกวงการ “ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” เป็นอีกประเด็นที่สำคัญอย่างมาก ด้วยทุกวันนี้การโจรกรรมข้อมูลบนดิจิทัล กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ไม่เพียงโรงพยาบาล ธุรกิจบริการทางการเงิน หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรายได้มหาศาล แม้แต่ระดับเอสเอ็มอี หรือผู้บริโภคทั่วไปก็หนีไม่พ้น โดยที่เห็นได้บ่อยและถี่มากขึ้นก็เช่น การขโมยบัญชีผู้ใช้งานในวงการเกมออนไลน์

อีกเทรนด์ที่สำคัญ คือการลงทุนพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากร ดังจะเห็นได้จากที่ระยะหลังมานี้ที่การ “รีสกิล” และ “อัพสกิล” ถูกพูดถึงในวงกว้าง และกลายเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของหลายๆ องค์กร เพราะคงต้องยอมรับว่าไม่อาจนำความรู้เดิมๆ ที่เคยเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในโลกดิจิทัลได้ทั้งหมด องค์กรคงเดินหน้าไปได้ไม่เร็วนักหากไม่สามารถทำให้บุคลากรก้าวไปข้างหน้าได้เร็วมากพอ

ด้านตำแหน่งงานที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคตมีการณ์คาดการณ์ไว้ว่า หลักๆ จะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า การตลาดดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ ระบบการขาย ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ความปลอดภัยไซเบอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ๆ (EdTech)

ที่น่าจับตามองอย่างมากในปีนี้คือ การพัฒนาต่อยอดและใช้งาน 5จี อย่างเป็นรูปธรรม เพราะคงได้เห็นแล้วว่าในประเทศไทย ฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายต่างมีความความพร้อม ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเริ่มนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่รองรับเข้ามาเปิดตลาด และสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้เห็นราคาเครื่องระดับหมื่นต้นหรือต่ำกว่านั้นเมื่อการแข่งขันเข้าขั้นดุเดือด

ทั้งยังได้แรงหนุนจากการจัดทำโครงการต้นแบบด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็น แพทย์ทางไกล การใช้หุ่นยนต์เพื่อลดระยะห่างและการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การพัฒนาเครื่องมือและโซลูชั่นด้านการศึกษาการเกษตร การค้าออนไลน์ ตลอดจนด้านบันเทิง ดังนั้นภาคธุรกิจ รวมถึง “ตัวเรา” ต้องตระหนัก และรับมือมวลคลื่นดิจิทัลมหาศาลลูกนี้ให้ดี