จะพลิกเกมส์-สร้างโอกาส ในสภาวะปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง!

จะพลิกเกมส์-สร้างโอกาส ในสภาวะปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง!

ท่านสามารถเลือกได้ ว่าจะเน้น พลิกเกมในเรื่องใด