ผลกระทบ 'เทคโนโลยี' กับแนวโน้มธุรกิจปีหน้า

ผลกระทบ 'เทคโนโลยี' กับแนวโน้มธุรกิจปีหน้า

วิกฤติโควิด-19 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Double Disruption เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก