ทิศทางการลงทุนในปี 2564

ทิศทางการลงทุนในปี 2564

หลังจากในปี 2563 ที่โลกได้ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่าในปี 2564 นี้