กลยุทธ์ด้าน ‘ดิจิทัล’ สำหรับองค์กรในปีหน้า

กลยุทธ์ด้าน ‘ดิจิทัล’ สำหรับองค์กรในปีหน้า

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัว และวางแผนในการทำ Digital Transformation