Safe Haven การลงทุน ระหว่าง“ทองคำและอสังหาฯ"

Safe Haven การลงทุน ระหว่าง“ทองคำและอสังหาฯ"

หลายครั้งที่เศรษฐกิจผันผวนหรือมีแนวโน้มถดถอย ในแวดวงนักลงทุนจะทำการโยกย้ายเงินลงทุนไปไว้ที่สินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า “Safe Haven”