‘ผู้สูงอายุ’ กับตลาดจีนออนไลน์ยุคใหม่

‘ผู้สูงอายุ’ กับตลาดจีนออนไลน์ยุคใหม่

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ มีกำลังซื้อสูง

ผู้สูงอายุ กำลังเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของตลาดจีนออนไลน์ยุคใหม่ ประเด็นที่น่าสนใจคือ แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์กับผู้สูงอายุในจีนกลายเป็นตลาดใหญ่มาแรงในเวลานี้

ผู้สูงอายุกำลังเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับเรื่องนี้ มีรายงานว่าเมื่อสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศจีนมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป อยู่ที่จำนวน 158 ล้านคน หรือคิดสัดส่วนเป็นจำนวน 11% ของประชากรจีนทั้งหมด

ดังนั้นประเทศจีนจึงกำลังกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต และรัฐบาลจีนก็เริ่มให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการต่างๆ ที่เริ่มออกมาเพื่อเอื้อให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุเมื่อได้ซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีครั้งต่อไป กลยุทธ์นี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการตลาดยุคใหม่ ที่เรียกว่า การสร้างประสบการณ์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าและทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ

จากการศึกษาพบว่า เมื่อได้ลองทำสักครั้งด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะลูกหลานทำให้ หรือผู้สูงอายุได้ทดลองทำเองแล้วพบว่าสามารถสั่งซื้อของหรือจ่ายเงินทางออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ผู้สูงอายุเหล่านั้นก็จะมีประสบการณ์ที่ดี และมีโอกาสทำให้เกิดการสั่งซื้อต่อไปได้ง่ายขึ้น

ข้อนี้นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญมาก เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ผู้สูงอายุก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ดังนั้นการสั่งสินค้าโดยเลือกคลิกที่ภาพบนอินเทอร์เน็ต แล้วได้ของเลย จึงเป็นประสบการณ์ที่หากทำให้เกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งแล้ว ก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดครั้งต่อไปตามมาเช่นกัน

เป็นลูกค้าที่มักจะมีกำลังซื้อมาก กลุ่มผู้สูงอายุมีกำลังซื้อสูง ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการมีรายได้ที่สะสมไว้จากการทำงานหรือธุรกิจในวัยหนุ่มสาวแล้ว ยังมีรายได้จากบุตรหลาน หรือช่องทางต่างๆ

มีรายงานของซีซีทีวีที่ระบุว่า ผู้สูงอายุในจีนมีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้าที่มีราคาสูง และมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันมีนิสัยตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวและกล้าทดลองใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การใช้งาน “สมาร์ทโฟน” เพื่อสื่อสารทางแชท และการใช้ “โมบายเพย์เมนท์” อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนมากจะใช้เวลาอยู่ที่บ้าน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ จึงไม่ได้มีมากนัก นอกจากเรื่อง ยา และการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้ ชอบทดลองสินค้า โดยผู้สูงอายุมีลักษณะที่เชื่อถือคำบอกเล่าหรือคำแนะนำของเพื่อนฝูง ญาติ รวมถึงเพราะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานต่อกัน จึงทำให้สินค้าที่คนกลุ่มนี้ให้การแนะนำ มักจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ อีกทางหนึ่งมีแนวโน้มว่า ผู้สูงอายุส่วนมากจะไม่ค่อยเชื่อคำแนะนำของบุตรหลานเท่าใดนัก

คนสูงอายุไม่ได้ล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีเสมอไป ในทางกลับกัน พวกเขาเป็นคนที่ใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างของอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ เช่น การค้นหาข้อมูลบนไป่ตู้ ไปจนถึงการตอบแชท การแชร์ข้อความ ภาพ คลิปวีดิโอ ไปจนถึงการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์