อนาคตของหุ้นท่องเที่ยว

  อนาคตของหุ้นท่องเที่ยว

สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเรื่องการประกาศใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศแรกที่เริ่มฉีดป้องกันให้กับประชาชน