ส่องผลสำรวจ อี-กอฟเวอร์เมนท์ 2020

ส่องผลสำรวจ อี-กอฟเวอร์เมนท์ 2020

ประเทศที่มีดัชนี อี-กอฟเวอร์เมนท์สูงเป็นอันดับหนึ่ง คือ เดนมาร์ก