ถ้ายื่นภาษีล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ถ้ายื่นภาษีล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

นื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ระยะเวลาการผ่อนผันเรื่องของการยื่นภาษีได้มีการผ่อนปรน จากปกติต้องยื่นภายใน 31 มี.ค.ของทุกปี