'โควิด-19' ตัวเร่งมหาวิทยาลัย ปรับตัวสู่ ‘โลกออนไลน์’

'โควิด-19' ตัวเร่งมหาวิทยาลัย ปรับตัวสู่ ‘โลกออนไลน์’

วิกฤติครั้งนี้กำลังทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล