ผลิตนักวิทย์ฯแบบขาดพื้นฐาน หวั่นซ้ำรอยสร้างนักคอมพ์

ผลิตนักวิทย์ฯแบบขาดพื้นฐาน หวั่นซ้ำรอยสร้างนักคอมพ์

อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีและต้องเก่งคณิตศาสตร์