จงดูแล “คู่ชีวิต” ที่เเท้จริง​​​

จงดูแล “คู่ชีวิต” ที่เเท้จริง​​​

บ่อยครั้งที่เราละเลยการดูแลร่างกายของเรา ดังนั้นจึงกินดื่มและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานจนสิ้นเปลืองชีวิต

เมื่อมีคนมาเตือนให้ไม่ลืมดูแลร่างกายของเราเพราะมีเหตุผลอันสำคัญยิ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรนำมาเล่าสู่กันฟัง

Sri Sri Ravishankar กูรูชั้นนำของอินเดีย ผู้โด่งดังในโลกตะวันตกคนหนึ่ง ประพันธ์ข้อเขียนสั้นๆ ที่มีชื่อว่า “Who is your life partner?” ไว้อย่างน่าฟัง ศิษย์มักเรียกเขาว่า “Sri Sri” (ศรีศรี) ซึ่งไม่ใช่ชื่อตัว หากเป็นคำนำหน้าเพื่อให้เกียรติคล้ายกับ กูรู” (guru ) หรือครูซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต

“กูรู”ดูจะมีความหมายลึกซึ้งกว่า “ครู” โดยหมายถึงผู้ที่ขจัดความมืดและนำสู่แสงสว่าง ในบ้านเราคำว่า “ครู” มีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่า “อาจารย์” เเละเราใช้กันมาเนิ่นนานเราไม่เคย “ไหว้อาจารย์” “ตอบแทนพระคุณอาจารย์” ไม่รู้จัก “วันอาจารย์” เรามีแต่ “ไหว้ครู” “ตอบแทนพระคุณครู” “วันครู”

ชื่อจริงของ Sri Sri คือ Ravi Shankar โดย Ravi ก็คือ “รวี” ซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์(เกิด วันอาทิตย์) ส่วน Shankar นั้นตั้งชื่อตามนักบุญของฮินดูในศตวรรษที่ 8 ซึ่งเกิดวันเดียวกัน

ท่าน Sri Sri เรียนจบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ จาก St Joseph’s College ของ Bangalore University หลังจากเรียนจบก็ติดตาม“กูรู” Maharishi Mahesh Yogi ผู้มีชื่อเสียงในการพัฒนาวิธี นั่งสมาธิเป็นผู้นำองค์กรนานาชาติระดับโลกและเผยแพร่คำสอนในด้านการสร้างสันติภาพและความสงบ หลังจากเดินทางไปทั่วโลกอยู่หลายปี ก็เริ่มงานของการเป็น “กูรู” เองด้วยการบรรยายและเปิดหลักสูตรสร้างประสบการณ์แสวงหาความสงบในชีวิตตั้งแต่ปี1980

ท่าน Sri Sri ปัจจุบันอายุ 63 ปี เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศลที่มีอาสาสมัครให้บริการสังคมชื่อว่าThe International Association for Human Values ปรัชญาของท่านก็คือ จิตวิญญาณ(spirituality)สร้างคุณค่าให้มนุษย์ชาติเช่น ความรักและความเห็นอกเห็นใจอย่างมีเมตตา สิ่งเหล่านี้ข้ามการนับถือศาสนาหรือวัฒนธรรม ความผูกพันของมนุษย์ผ่านจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา อาชีพ ฯลฯ

มีหนังสือหลายเล่มที่ท่าน Sri Sri เขียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในโลกตะวันตกเช่น Celebrating Silence / An Intimate Note to the Sincere Seekerฯลฯข้อเขียนสั้นๆของท่านSri Sriที่ผู้เขียนถอดความมาต่อไปนี้กล่าวถึงความจริงที่เรามักลืมไปจนเกิดความเสียหายที่เราไม่สามารถหมุนวันเวลากลับคืนมาได้

ใครเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงของคุณ? แม่? พ่อ? ภรรยา? ลูกชาย? สามี? ลูกสาว? เพื่อน? ไม่ใช่สักคน คู่ชีวิตที่แท้จริงก็คือร่างกายของคุณ 

เมื่อร่างกายของคุณไม่ตอบสนองก็ไม่มีใครอยู่กับคุณ คุณกับร่างกายของคุณอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตาย คุณทำอะไรกับร่างกายของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง และมันจะมีผลย้อนกลับมาถึงตัวคุณเสมอ

ยิ่งคุณดูแลร่างกายของคุณดีเท่าใด ร่างกายของคุณก็จะยิ่งดูแลคุณดีขึ้นเพียงนั้น

คุณกินอะไร คุณทำอะไรที่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ฟิต คุณจัดการกับความเครียดอย่างไร คุณให้การพักผ่อนแก่มันมากเพียงใด ทั้งหมดนี้เป็นตัวตัดสินว่าร่างกายของคุณจะตอบสนองอย่างไร

จงจำไว้ว่าร่างกายของคุณเป็นที่อยู่ถาวรแห่งเดียวเท่านั้นที่คุณจะอยู่อาศัย

ร่างกายของคุณคือทรัพย์สินหนี้สิน ซึ่งจะไม่มีใครมาร่วมแชร์ได้เลย

ร่างกายของคุณคือความรับผิดชอบของตัวคุณเองเพราะคุณคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของมัน

จงมีร่างกายในสภาพที่ฟิต ดูแลตัวคุณเอง เงินมาแล้วก็ไป ญาติและมิตรไม่ใช่สิ่งที่ถาวร

จงจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยร่างกายของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง

ควบคุมลมหายใจ  - เพื่อปอด

นั่งสมาธิ  - เพื่อใจ

โยคะ  - เพื่อร่างกาย

การเดิน  - เพื่อหัวใจ

อาหารที่ดี  - เพื่อลำไส้

ความคิดที่ดี  - เพื่อจิตวิญญาณ

กรรมดี  - เพื่อโลก

ข้อเขียนนี้เตือนให้นึกถึงวลีที่ว่า“ตัวฉันเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้ ไม่มีใครสามารถทำแทนฉันได้” ดังนั้นความมุ่งมั่นของตัวเราเองเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถดูแล“คู่ชีวิต”ของเราได้

ลองดูสถิติที่มาจากตารางประกันชีวิตของคนอเมริกันต่อไปนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความยาวของเวลาที่จะอยู่กับ“คู่ชีวิต”ของเรา(คนไทยที่ดูแลสุขภาพตนเองดีพอควรไม่น่าจะมีสถิติที่แตกต่างจากนี้มากนัก)

ถ้าวันนี้คุณมีอายุ 50 ปี คุณมีความเป็นไปได้ 0.92 (หรือ92%)ที่จะมีอายุถึง 60 ปีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนอายุ 50 ปีในวันนี้จำนวน100คน มีความเป็นไปได้ที่จะรอดไปถึงอายุ60ปี92คน(อีก8คนลาจากไปก่อน)

เมื่อถึงอายุ 60 ปีก็มีความเป็นไปได้ 86% ที่จะอยู่ถึงอายุ 70 ปี(14คนจากไปก่อนถึงอายุ70ปี) และอายุ 70 ปีเป็นจุดสำคัญที่เริ่มมีความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย

สำหรับชายความเป็นไปได้ที่จะมีอายุถึง 80 ปีคือ 67% (จากอายุ 70 ปีมีชายจำนวนเพียง 2 ใน 3 ที่จะมีอายุถึง 80 ปี) ส่วนหญิงนั้นความเป็นไปได้ที่จะถึง 80 คือ75% (หญิงอายุ 70 ปีมีโอกาสถึง 80 ปี เป็นจำนวน 3 ใน 4)

อายุ80ปีเป็นต้นไป ผู้ชายมีโอกาสถึง 90 ปีเพียง 20% (หรือ1ใน5พูดอีกอย่างว่าชายวัย 80 ปี 100 คนจะถึงอายุ 90 ปี 20 คน) สำหรับหญิงสถิติงดงามกว่าเพราะหญิงอายุ 80 ปีมีโอกาสถึง 90 ปีถึง 33% หรือ 1 ใน 3 หญิงโดยทั่วไปในเกือบทุกสังคมมักมีอายุยืนกว่าชายเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้เธอได้มีความสุขสงบในบั้นปลายของชีวิต

ถ้าดูภาพอีกลักษณะ ถ้าวันนี้อายุ 50 ปีมีโอกาสมีอายุถึง 70 ปีประมาณ 78% และมีความเป็นไปได้ถึงอายุ 80 ปีประมาณ 52%

ตัวเลขเหล่านี้จะไม่เป็นจริงสำหรับตัวท่านมันจะดีกว่านี้ ถ้าท่านดูแล คู่ชีวิตของท่านอย่างระมัดระวังตั้งแต่บัดนี้