อย่าจมปลักกับอดีต กับกรณีของ“ร.อ.ธรรมนัส”...

อย่าจมปลักกับอดีต กับกรณีของ“ร.อ.ธรรมนัส”...

“ถ้าอยากรู้ประวัติตัวเอง (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน)... ให้ลงเล่นการเมือง... เพราะคุณจะรู้ทุกสิ่งอย่าง แบบที่ตัวคุณเองก็ไม่เคยรู้!!”