สร้างผู้นำรุ่นใหม่

สร้างผู้นำรุ่นใหม่

ปัญหาใหญ่ขององค์กรหลายแห่ง คือ ไม่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรกล้าคิดและกล้าฝัน

คุณสมบัติของผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ 6 ข้อ คือ มีความเป็นครู รู้จักให้อำนาจ ใจกว้าง เน้นประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภายในภายนอก และต้องเป็นนักสร้างฝัน ทั้งสร้างฝันของตัวเองและทีมงาน เพื่อให้มีทิศทางไปสู่เป้าหมายร่วมกัน การมีความฝันและสนับสนุนความฝันของทีมงานให้กลายเป็นจริง จะเป็นทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้บุคลากรขององค์กรทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพราะเขาจะมีความตั้งใจในการทำงานแต่ละวันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

ลองคิดดูถึงคนที่ไม่มีความหวัง ไม่มีความฝัน เมื่อมาทำงานก็ย่อมไร้เป้าหมาย การมาทำงานแต่ละวัน จึงไม่มีแรงจูงใจใด ๆ นอกจากรอให้ถึงเวลาพักเที่ยง และรอให้ถึงเวลาเลิกงาน การทำงานในแต่ละสัปดาห์ก็เฝ้ารอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์เพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานเท่านั้น

ตรงกันข้ามกับคนที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจ และทำงานอยู่ในองค์กรที่พร้อมสนับสนุนความฝันของเขา การมาทำงานแต่ละวันจึงเป็นการเติมเต็มความฝัน และทำให้เขาใกล้ถึงเป้าหมายที่ต้องการทุกขณะ ยิ่งให้การสนับสนุนมากก็ยิ่งทำให้เขาสร้างผลงานได้มากขึ้นไปอีก

ยิ่งเขากล้าตะลุยไปข้างหน้า แล้วหันกลับมามองพบว่าเรายังสนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลังเสมอเขาก็จะยิ่งทุ่มเททำงานให้เต็มที่มากขึ้นไปอีกเพราะรู้ว่าจะทำให้ฝันของเขาได้เป็นจริงเร็วยิ่งขึ้น บทบาทของผู้นำจึงอยู่ที่การกระตุ้นให้เขากล้าฝันและต้องสนับสนุนให้ฝันของเขาเป็นจริงให้ได้

ปัญหาใหญ่ขององค์กรหลาย ๆ แห่งคือไม่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรกล้าคิดและกล้าฝัน ทุกคนจึงทำงาน อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดิม งานที่เคยทำก็กลายเป็นงานรูทีน ซ้ำซากทำเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าคิดนอกกรอบ หรือบางองค์กรอาจมีผู้นำที่กระตุ้นความฝันได้ดีแต่ขาดการสนับสนุน

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือพนักงานที่ถูกจุดไฟพร้อมตะลุยไปตามแรงบันดาลใจของตัวเอง แต่เมื่อหันกลับมามองข้างหลังกลับพบว่าไม่มีใครเป็นกองหนุนให้กับเขาเลย สิ่งที่ทำลงไปจึงสูญเปล่าเพราะไม่มีใครเห็นความสำคัญ ยิ่งทำมากก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกปล่อยเกาะมากขึ้นเท่านั้น

ต่อกันในข้อที่ 7 มีวิสัยทัศน์ และความพร้อมที่จะทำให้กลายเป็นจริงได้สำเร็จ จำเป็นต้องมี 3 ส่วนประกอบด้วยกัน คือ มีเป้าหมาย มีกลยุทธ์ และมีการทบทวนอยู่สม่ำเสมอ เริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะยิ่งชัด ยิ่งทำให้เรามีแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้ได้มากขึ้น แม้แผนที่เรากำหนดขึ้นมาเมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริงอาจทำได้เพียงใกล้เคียงเป้าหมาย แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเต็มที่ เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ แต่การมีเป้าหมายชัดเจนความพยายามนั้น ก็จะไม่สูญเปล่าเพราะมันทำให้เราใกล้เป้าหมายมากขึ้นไปด้วย

ข้อที่ 8 ต้องโค้ชชิ่งทีมงานอย่างใกล้ชิด ผู้นำต้องแนะทีมงานได้ทุกเรื่อง ซึ่งเดิมบทบาทผู้นำ อาจให้คำแนะนำได้เฉพาะเรื่องหลักการ เพราะเรื่องธุรกิจใหม่ๆ มีรายละเอียดมากมายเต็มไปหมด จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้นำจะรู้ไปทุกเรื่อง แต่วันนี้ผู้นำต้องหมั่นศึกษาเรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้คำแนะนำแก่ทีมงานได้ การจัดสรรเวลาในแต่ละวันจึงต้องเผื่อไว้ให้กับการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งทุกวันนี้มีช่องทางมากมายให้เราเลือกเสพ

การจะนำทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ ผู้นำจึงต้องรู้จักวิธี “อัพเกรด” ตัวเองอยู่เสมอด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ รวมไปถึงลองใช้สินค้าและบริการที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เท่าทันโลกธุรกิจเพื่อที่จะมีทักษะในโลกสมัยใหม่ได้เท่าทันกับทีมงานเมื่อบวกกับประสบการณ์ที่มีมากกว่าผู้นำที่ดีก็ย่อมรู้วิธีที่จะผสมผสานความรู้ดั้งเดิมที่มีในเชิงหลักการมาใช้กับโลกธุรกิจสมัยใหม่ กลายเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์กับทีมงานและร่วมหัวจมท้ายไปกับพวกเขาได้