วงจรอุบาทว์ ทุจริตสนามฟุตซอล

วงจรอุบาทว์ ทุจริตสนามฟุตซอล

มติ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ส.ส.พลังประชารัฐ แบบแบ่งเขต 2 คน และบัญชีรายชื่ออีก 1 คน กรณีพบการทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนกว่า 50 แห่งในจ.นครราชสีมา

เป็นการชี้มูลที่กระเทือนรัฐบาล เสียงปริ่มน้ำ

เมื่อปี 2558 ป.ป.ท.ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ตรวจสอบ งบแปรญัตติ” ส.ส. ปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ในรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบภัย ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวมเงินทั้งสิ้น 3,947,278,000 บาท

ตอนนั้น เป็นรัฐบาลยิ่งลักษ์ ชินวัตร โดยงบนี้ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอแปรญัตตินำไปก่อสร้างสนามฟุตซอลภายในโรงเรียน 358 แห่ง ใน 17 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคอีสาน เป็นเงินทั้งสิ้น 689,530,800 บาท

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล แยกเป็น 3 งานย่อย

1.งานก่อสร้างพื้นซีเมนต์คอนกรีต มูลค่าร้อยละ 12 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ

2.งานจัดซื้อจัดจ้างพื้นยางสังเคราะห์ (EVA) มูลค่าร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ

3.งบอุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬา หนังสือ มูลค่าร้อยละ 8 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ

เมื่อจำแนกงบประมาณสนามฟุตซอล มูลค่า 5 ล้านบาทต่อแห่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.งานคอนกรีต 786,246 บาท

2.พื้นยางสังเคราะห์ (EVA) 3,994,704 บาท

3.ส่วนที่เหลือเป็นอุปกรณ์กีฬา หนังสือ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเซปักตะกร้อ กายบริหาร และความรู้เรื่องโรค ตกราคาเล่มละ 1,200 - 2,000 บาท

ป.ป.ท.ตรวจสอบโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครราชสีมา กว่า 50 โรง พบว่า ส่วนใหญ่พื้นคอนกรีตหลายแห่งเริ่มชำรุด ทั้งที่ตามปกติจะต้องรับประกันงาน 2 ปี

ส่วนแผ่นยาง EVA ไม่สามารถใช้ได้เต็มตามวัตถุประสงค์ และมีราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป เมื่ออ้างอิงราคากับกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันว่า แผ่นยาง EVA ราคาตามท้องตลาดอยู่ที่ 200 - 1,600 บาทต่อตารางเมตร แต่โครงการนี้จัดซื้อในราคา 2,600 บาทต่อตรม.

อุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬามีราคาสูงเกินจริง ยกตัวอย่าง หนังสือเล่มละ 1,200 - 2,000 บาท

ประการสำคัญ คือ การจัดซื้อถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง ป.ป.ท.พบว่า เมื่อตรวจเช็คกรรมการบริษัทผู้รับเหมา น่าจะเป็นการล็อกสเปค เนื่องจากผู้ได้งานเป็นร้านค้า 4-5 ราย แต่เป็นเครือข่ายเดียวกัน

การทุจริตนี้นับว่าไม่ธรรมดา เพราะขบวนการนี้เป็นวงจรอุบาทว์ ใช้โรงเรียน ใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่กระทำการทุจริต ส่อแสดงว่าแม้แต่แหล่งบ่มเพาะเยาวชนอนาคตของชาติ ก็ยังไม่ละเว้นที่จะที่จะใช้กระทำความผิด