2 มิติในโลกเทคโนโลยี

2 มิติในโลกเทคโนโลยี

ระบบนิเวศทางธุรกิจและวิถีชีวิตของเรากำลังจะเปลี่ยนไป

ความวุ่นวายของการแย่งชิงอำนาจในเกมการเมืองระดับโลก ส่งผลกระทบรุนแรงถึงประชาชนในประเทศต่างๆ ที่จำเป็นต้องกลายเป็นผู้อพยพหลบลี้หนีภัยสงคราม นับตั้งแต่อิรักมาจนถึงซีเรีย ซึ่งปัจจัยเหตุสำคัญไม่มีอะไรเลย นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่หมายปองของประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย

นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี อังเกลา แมร์เคิล เคยกล่าวเอาไว้ถึงประเด็นนี้ เพราะแต่ละประเทศจะตั้งกำแพงเข้าใส่กัน แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เยอรมนีจึงเป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่หนีภัยสงครามและความไม่มีเสถียรภาพในประเทศของตัวเอง

ในทางหนึ่งเยอรมนีก็ได้ประโยชน์จากการขาดแคลนแรงงานในประเทศ แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นภาระในการดูแลผู้อพยพจำนวนมหาศาลเหล่านี้ ซึ่งใช้งบประมาณไม่น้อยจนชาวเยอรมนี เริ่มไม่พอใจกับนโยบายดังกล่าวจนแมร์เคิลตัดสินใจที่จะยุติบทบาททางการเมืองของตัวเองลงเมื่อครบวาระในปี 2021

แต่นโยบายของเธอก็ทำให้ทั่วโลกหันมาตระหนักในความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว และทำให้เราต้องกลับมาขบคิดถึงปัญหาระดับโลกซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องการเมืองและความไม่สงบในหลายๆ ประเทศ แต่ยังรวมไปถึงภาวะโลกร้อน และวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ทุกปัญหาล้วนยิ่งใหญ่เกินกว่าประเทศๆ เดียวจะรับมือได้ เช่น ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ที่รวมตัวกันเป็นแพจนมีขนาดใหญ่กว่าหลายๆ ประเทศ หรือภาวะโลกร้อนที่ทำให้แพน้ำแข็งหลายแห่งละลายเร็วเป็นประวัติการณ์ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกเพื่อช่วยกันแก้ไข หากในอนาคต 20-30 ปีข้างหน้าโลกเราจะเกิดสงครามขึ้นอีก ต้นเหตุของสงครามอาจเป็นเพียงการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติขั้นพื้นฐาน เช่นน้ำจืดเท่านั้นเพราะวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ล้วนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างมาก

สิ่งเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการไม่ตระหนักในผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจำกัดมานับร้อยปีของมนุษย์ เด็กรุ่นใหม่ในทุกวันนี้จึงต้องรับกรรมและแสวงหาทางฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม แม้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาพร้อมวิกฤติการณ์หลายๆ อย่าง แต่ก็มีโอกาสใหม่ๆ อีกมากเป็นตัวสร้างสมดุล โดยเฉพาะเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง เช่น นาโนเทคโนโลยี บิ๊กดาต้า เอไอ 5จี ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกจะสร้างโอกาสใหม่อีกมาก นิสิตนักศึกษาในทุกวันนี้จึงมีโอกาสตักตวงความรู้ในเรื่องเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากมันได้ในอนาคตทุกอย่างที่เคยเป็นจินตนาการในโลกภาพยนตร์กำลังจะเป็นจริงในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ช่วยแพทย์ผ่าตัดคนไข้จากทางไกลโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ

ทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจและวิถีชีวิตของเรากำลังจะเปลี่ยนไป เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้จะหลอมรวมกันเป็นนวัตกรรม สร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่เหรียญก็ยังคงมีสองด้านเสมอ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้หากนำมาใช้ประโยชน์ได้ถูกจุดก็จะสร้างความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้มากมาย แต่หากใช้ในทางที่ผิดก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงลบได้อย่างรุนแรงเช่นกัน ซึ่งเราได้เห็นมาแล้วจากการใช้บิ๊กดาต้ากับการเลือกตั้ง

เพราะความแพร่หลายของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย และข้อมูลอันทรงพลังจากบิ๊กดาต้าทำให้พรรคการเมืองสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เหล่านี้ สร้างกระแสหรือบิดเบือนข้อมูลบางอย่างเพื่อหวังผลในด้านคะแนนนิยม หรือใช้โจมตีคู่แข่งบางคนเพื่อแย่งชิงคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย

คนรุ่นใหม่จึงใช้ชีวิตอยู่บน 2 ทางเลือกนี้ เพราะเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมองเห็นการใช้ประโยชน์จากมันได้ดีกว่าคนรุ่นเก่า การทำงานร่วมกับคนรุ่นนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เขามองเห็นเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมและคิดถึงส่วนรวมเป็นอย่างแรก