'โผ ครม.' เครื่องวัดภาวะผู้นำของ 'ประยุทธ์'

'โผ ครม.' เครื่องวัดภาวะผู้นำของ 'ประยุทธ์'

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรานั้น อยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา…

แม้จะผ่านขบวนการโหวตเลือก “นายกรัฐมนตรี” มาแล้วก็ตามเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 ด้วยคะแนนเสียง 500 (249 สว + 251 สส) ต่อ 244…

แต่การจัดตั้ง “คณะรัฐมนตรี” ถึงวันนี้ ก็ยังไม่แล้วเสร็จ…

'โผ ครม.' เครื่องวัดภาวะผู้นำของ 'ประยุทธ์'

ความอึมครึม… ไม่ชัดเจน… ส่งผลให้ ประชาชนคนไทย มีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมาย… สะท้อนดูได้จากผลสำรวจล่าสุดจาก “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2562…

ซึ่งสรุปผลพอสังเขปได้ว่า “ปัญหาการเมืองไทย” อันดับ 1 ที่คาใจประชาชนคือ “เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล” 46.87% เนื่องจากความล่าช้า…และความกังวลเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละรายว่าเหมาะสมเพียงใด ส่วนอันดับสองคือปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 38.28% เพราะมีมาทุกยุคทุกสมัย…

ตัวเลขเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยแรก ของ “ปัญหาวิกฤติศรัทธา” ที่กำลังก่อตัวขึ้น แวดล้อม “รัฐบาลลุงตู่ 2”… ยิ่งหาก “คณะรัฐมนตรีลุงตู่ 2/1” นั้นออกมาไม่สง่างาม… ไม่เหมาะสม… หรือดูขี้ริ้วขี้เหร่… เต็มไปด้วยพวกนักการเมืองหน้าเก่าซึ่งเคยพัวพันคดีทุจริตและมิจฉาอาชีพ เช่น ธุรกิจค้าน้ำกาม มาก่อน… ยิ่งเป็น “เครื่องวัดอายุของรัฐบาล” นี้ได้เป็นอย่างดี ว่าจะอยู่สั้นไม่ถึงปี หรือ จะอยู่ยาวต่อไป

เปรียบดั่ง “กระดุมเม็ดแรก” ซึ่งหากกลัดผิด ก็อาจส่งผลถึงอนาคตทางการเมืองที่เหลือของ “พลเอกประยุทธ์” ก็เป็นได้…

สถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองนี้ คือ บททดสอบ “ภาวะผู้นำ” ในตัว “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” อีกครั้งที่รอการท้าทาย…

ตามหลักการ “นายกรัฐมนตรี” ต้องเลือกคณะรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับงานแต่ละกระทรวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ… และเชื่อว่าพี่น้องกว่า 8.4 ล้านเสียงที่เลือก “พรรคพลังประชารัฐ” รวมถึงประชาชนที่เหลืออีกทั้งประเทศต้องการเช่นนั้น…

แต่ด้วยเงื่อนไขทางการเมือง และ “คณิตศาสตร์ทางการเมือง” ที่ไม่สมดุลและปริ่มน้ำ ณ ปัจจุบัน “นายกลุงตู่” คงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์มากหน่อยในงานนี้…

“ผู้นำ” (Leaders) คือ ผู้ที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่น… ได้รับความเคารพนับถือ… และควรได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา

และ “ภาวะผู้นำ” เป็นเรื่องของความสามารถ ทักษะและกระบวนการที่ผู้นำต้องตัดสินใจเพื่อนำกลุ่ม หรือประเทศชาติให้ไปสู่จุดหมาย

แม้ทุกอย่าง... ทุกการตัดสินใจนั้นมีหลายมิติ… แต่ในฐานะประชาชนคนไทยที่รักชาติคนหนึ่ง… ก็อดคาดหวังไม่ได้จริงๆ กับ “โผคณะรัฐมนตรี” ชุดนี้…