‘1,500สิทธิ’ที่เสียไป ใครต้องรับผิดชอบ?

‘1,500สิทธิ’ที่เสียไป  ใครต้องรับผิดชอบ?

000 ในขณะที่การเมืองคุกรุ่นไปด้วยไปด้วยการชิงจับขั้วรัฐบาล ณ วินาทียังไม่มีการฟันธงได้ว่าท้ายที่สุดแล้วฝั่งใดจะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล

000 ทว่าอีกประเด็นที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ หนีไม่พ้นการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)” โดยเฉพาะในกรณีบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ล่าสุดกกต.มีมติเมื่อวันที่26มี.ค.ที่ผ่านมา ไม่นำบัตรมานับคะแนน” และให้ถือเป็น บัตรเสีย

000 อิทธิพร บุญประคองประธานกกต. ให้เหตุผลว่า เป็นอำนาจตามมาตรา114 แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ระบุให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

000 แต่ทว่าในประเด็นนี้ยังคงมีข้อถกเถียงในเรื่องการตีความข้อกฎหมาย เพราะเนื้อหาในมาตรา114 ระบุค่อนข้างชัดว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีการส่ง บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่ง บัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อนโดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหายให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

000 เช่นเดียวกับวรรคท้ายยังระบุอีกว่า ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียง ลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่า บัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย

000 จึงมีการมองว่า กรณีที่เกิดขึ้น เป็นความผิดพลาดทางการขนส่ง ไม่ใช่ การลงคะแนนที่ไม่สุจริต” ดังนั้นไม่ควรตัดสิทธิประชาชนจำนวนดังกล่าว

000 ประเด็นนี้มีความเห็นมาจาก อุดม รัฐอมฤต” อดีตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่ยอมรับว่า แม้กกต.จะมีเจตนาดี โดยยึดอำนาจตามมาตรา114 แต่เรื่องดังกล่าวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความ และเรื่องนี้น่าจะยังมีช่องทางที่ขอให้มีการทบทวน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็น น้ำผึ้งหยดเดียว

000 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศ การบินไทยและบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะให้เหตุผลว่า เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการการขนส่ง และท้ายที่สุดอาจจบที่การดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิด

000 แต่คำตอบที่ประชาชนอยากได้ยินคือ แล้วสิทธิของประชาชน1,500 เสียงที่เสียไปทั้งที่ไม่ได้มีความผิดอะไร ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ?” เพราะตามวิถีประชาธิปไตย อย่าว่าแต่1,500เสียง แม้แต่1เสียงก็ต้องไม่สูญเปล่า!!

 โดย... ดารากร