เลือกตั้งล่วงหน้า สรุปว่า...ป่วง!

เลือกตั้งล่วงหน้า สรุปว่า...ป่วง!

น่าชื่นใจ ที่เห็นคนไทยแห่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากมาย แถมยังหวงแหนสิทธิของตน ไม่ยอมหันหลังกลับ

แม้เจออุปสรรคทั้งรถติด คนเยอะ แดดร้อน ไร้ระเบียบ และไม่มีระบบ ทั้งหมดนี้ถือเป็น “ความดี” ของประชาชนจากการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

แต่ปัญหาที่ต้องหยิบมาพูด ปล่อยผ่านไม่ได้ ก็คือการบริหารจัดการของ กกต. และการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องบอกว่า ล้มเหลว-เละเทะเกือบทั่วประเทศ 

จะว่าไปตอนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรก็มีสัญญาณเตือนมาทีหนึ่งแล้ว กกต.น่าจะนำมาเป็นบทเรียนได้ แต่สุดท้ายก็กลายเป็น บทไม่ยอมเรียนเหมือนเคย ปัญหาที่พบพอจะสรุปได้มีดังนี้

1.การจราจรรอบๆ สถานที่ลงคะแนนติดขัดแทบทุกจุด ส่วนหนึ่งเพราะคนไปกันเยอะ และส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ปัญหาด้านการบริหารจัดการก็ต้องยอมรับเหมือนกัน เพราะไม่มีป้ายบอกว่าจะไปเลือกตั้งสามารถเข้าทางลัดตรอกซอกซอยไหนได้บ้าง เจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำเส้นทางก็แทบไม่มี

2.จุดจอดรถ ไม่มีการบริหารจัดการให้เพียงพอ ทางเข้าที่จอดรถหลักแคบ และไม่มีป้ายบอกทาง ที่จอดรถอยู่ไกลจากจุดเลือกตั้ง และไม่มีการเตรียมจุดจอดรถเสริม พวกลานกว้างๆ ที่เป็นพื้นที่เอกชน (ทั้งๆ ที่น่าจะประสานเผื่อไว้ได้ เพราะเป็นวันอาทิตย์) ทำให้รถยิ่งเยอะยิ่งติดหนัก กระจุกกันอยู่รอบๆ สถานที่ลงคะแนนและจุดจอดรถหลักของแต่ละเขตเท่านั้น

3.เมื่อจอดรถได้ เข้าไปในสถานที่เลือกตั้งได้ ก็พบว่าการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีการจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความชัดเจนแม้จะมีประกาศเสียงตามสาย แต่ก็ไม่ช่วยให้เข้าใจ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบอกขั้นตอนว่ามาถึงปุ๊บ ต้องไปตรงไหนก่อน เรียกว่าอาศัยถามคนไปลงคะแนนด้วยกันเองยังง่ายกว่า

4.มีขั้นตอนต้องรับบัตรเล็กๆ ที่จะบอกว่าคูหาที่เรามีสิทธิลงคะแนนอยู่ตรงไหน เพราะในบัตรที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปลงคะแนนได้ ไม่ได้มีแค่รหัสเขตเลือกตั้ง กับลำดับที่ ที่เช็คจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนได้เท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลชุดที่ / เขตที่...ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดลำดับตามตัวอักษรของจังหวัดอีก ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาเช็คจากคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เลือกตั้งทำให้ขั้นตอนมีมาก เบียดเสียดเยียดยัด ทั้งๆ ที่น่าจะให้เช็คจากอินเทอร์เน็ตได้ล่วงหน้าทั้งหมด

5.คอมพิวเตอร์สำหรับเช็คข้อมูลก่อนลงทะเบียนหน้าคูหาก็ไม่เพียงพอ คนเดินไปเดินมาไม่รู้จุดหมาย ไม่รู้ทิศ จะต่อแถวเข้าคูหาให้ถูกชุด ถูกเขต ยังไม่รู้จะต่อตรงไหน ต้องเดินมาดูหัวแถว เพื่อไล่ไปหาหางแถวว่าต่อถูกแถวหรือเปล่า แถมยังมีเจ้าหน้าที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วพูดว่า “ต่อให้ถูกแถวนะ ต่อไม่ถูกเสียเวลาทั้งวันแน่” และ กาๆ ไปเถอะ” เวลาผู้ใช้สิทธิพบว่าน่าจะรับบัตรเลือกตั้งผิดชุดผิดเขต (เป็นประโยคที่มีคนได้ยินจากหลายเขต หลายจังหวัดมาก)

สรุปว่าป่วง!