ไทยต้องกังวลกับเศรษฐกิจจีน“ยุคโตต่ำลง”หรือไม่ ***

ไทยต้องกังวลกับเศรษฐกิจจีน“ยุคโตต่ำลง”หรือไม่ ***

ประเด็นจีนที่ถูกพูดถึงกันมากมาตั้งแต่ต้นปีหมู 2019 คงหนีไม่พ้นเรื่องความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

และล่าสุดในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ก็ได้ยอมรับแนวโน้มการ “โตต่ำลง” ของเศรษฐกิจจีน และปรับลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2019 ลงมาอยู่ที่ 6-6.5% ถือเป็นการยอมรับสภาวะ New Low ของจีนอย่างชัดเจน

แล้วไทยเราจะต้องกังวลกับการโตต่ำลงของเศรษฐกิจจีนหรือไม่ ก่อนจะตอบคำถามนี้ เรามาลองไล่เรียงดูกันว่า เศรษฐกิจจีนสำคัญไฉนต่อเศรษฐกิจโลกและจีนได้เข้ามาเกี่ยวโยงพัวพันกับเศรษฐกิจไทยมากเพียงใด แล้วตอนท้ายมาดูกันว่า มีสัญญาณอะไรบ้างที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนโตต่ำลง และผู้นำจีนจะเข็นมาตรการอะไรบ้างเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้

ประเด็นแรก ทำไมเศรษฐกิจจีนโตต่ำลง แล้วจะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอลง ด้วยขนาดเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก ในสัดส่วนถึง 16% ของเศรษฐกิจทั้งโลก (เศรษฐกิจจีนใหญ่เป็น 27 เท่าของเศรษฐกิจไทย) และจีนเป็นทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ทำให้ปัจจัยจีน (China Factor) สามารถส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาสินค้าสำคัญในตลาดโลก เช่น จีนเป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินมากที่สุดในโลก ราว 51% ของการใช้ถ่านหินทั่วโลก และจีนใช้น้ำมันมากอันดับที่ 2 ของโลก ราว 13% ของการใช้น้ำมันทั่วโลก ที่สำคัญจีนเป็นผู้บริโภคยางพารามากที่สุดในโลก คิดเป็น 35% ของการบริโภคยางพาราทั่วโลก ดังนั้น ถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ย่อมส่งผลต่อความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ของจีนที่ลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้ราคาวัตถุดิบหรือราคาสินค้าเหล่านี้ในตลาดโลกตกต่ำ และในกรณีผลกระทบต่อราคายางพารา ย่อมทำให้ชาวสวนยางพาราของไทยที่พึ่งพาตลาดจีนต้องเผชิญกับราคายางพาราที่ตกต่ำลง

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจจีนโตต่ำ เศรษฐกิจไทยลำบาก เนื่องจากจีนได้เข้ามาเกี่ยวพันโยงใยกับไทยอย่างยิ่งยวด จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยเป็นทั้งแหล่งนำเข้าอันดับ 1 และตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย จีนจึงเป็นแหล่งรายได้หลักจากการส่งออกของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้จีนยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในไทย จีนมาเที่ยวไทยปีละเฉลี่ย 9-10 ล้านคนและสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ไทยประมาณ 5 แสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจีนในไทยมากถึงประมาณ 3.1 หมื่นคน จีนยังเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับต้นของไทย จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.2018 จีนได้ลงทุนในไทยกว่า 5,400 ล้านดอลลาร์ และมีมากกว่า 100 บริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ดังนั้น เศรษฐกิจไทยที่ต้องพึ่งพารายได้จากจีนทั้งจากการส่งออกไปจีน การลงทุนจากจีน และรายได้จากการท่องเที่ยวของจีนในไทย จึงย่อมจะถูกกระทบ หากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจนมีผลต่อกำลังซื้อของชาวจีน ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเอง

ประเด็นที่ 3 การโตต่ำลงของเศรษฐกิจจีนเป็นภาวะชั่วคราวหรือของจริง หากเราไปลองไล่เรียงดูสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จะพบว่ามี 5 ดัชนีจีนโตต่ำลง และ 1 ปัญหาเพิ่มสูง

โปรดติดตามตอนต่อไป

 

*** ชื่อเต็ม: China’s Slowdown ไทยต้องกังวลกับเศรษฐกิจจีน“ยุคโตต่ำลง”หรือไม่