ผลกระทบ MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นจีน-ซาอุฯ

ผลกระทบ MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นจีน-ซาอุฯ

MSCI ประกาศเพิ่มน้ำหนัก China A-Share ใน MSCI EM ขึ้นจาก 0.8% เป็น 3.3%

และเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นซาอุดิอาระเบียเข้ามา ใน MSCI EM เป็นครั้งแรก ที่ 2.7% 

MSCI เพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นจีน A-Share ผ่าน Inclusion factors ขึ้นจาก 5% เป็น 20% โดยจะทยอยปรับน้ำหนักขึ้น 3 ครั้ง ในเดือน พค. สค. และ พย.ปีนี้ ส่งผลให้น้ำหนักหุ้นจีน A-Share ขยับขึ้นเป็น 3.3% ใน MSCI EM จากเดิมที่ 0.8% และ จะเพิ่ม ซาอุดิอาระเบีย เป็น 2.7%  

ตลาด ASEAN ได้แก่ อินโดนีเซีย (น้ำหนัก ปัจจุบัน 2.2%) มาเลเซีย (2.3%) ฟิลิปปินส์ (1.1%) ไทย (2.4%) รวมกันอยู่ที่ 8% ใน MSCI EM โดย...Morgan Stanley คาดว่าน้ำหนักของ ASEAN โดยรวมจะลดลงไป 0.3% เหลือประมาณ 7.7% จาก 8% (เฉลี่ยกันไปประเทศละ 0.08%-0.1%)

โดยน้ำหนักใน MSCI EM ที่ลดลงหนักสุดรอบนี้ คาดได้แก่ อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน แอฟริกาใต้ บราซิล    

คาดเม็ดเงินลงทุน Passive จะไหลออก จากตลาดหุ้น…ไทยแค่ US$ 300 ล้าน   

สำหรับเม็ดเงินลงทุน ETF หรือประเภท Passive fund คาดว่าไหลออกจากตลาดหุ้น แอฟริกาใต้ หนักสุด US$ 1.8 พันล้าน รัสเซีย US$ 1.14 พันล้าน และ เราคำนวณ เทียบบัญญติไตรยางค์ จากสมมุติฐานข้างต้น คาดว่า เม็ดเงินลงทุน ETF จะไหลออกจาก ตลาดหุ้นอินเดีย US$ 1 พันล้าน เกาหลีใต้ US$ 1.6 พันล้านบาท ไต้หวัน US$ 1.4 พันล้าน เป็นต้น

แต่คาดเม็ดเงิน Passive ที่จะไหลออกจากไทย อิงน้ำหนักที่ลดไป 0.1% คาดเงินไหลออกทั้งหมด ราว US$ 300 ล้าน (ทยอยออก 3 ครั้งช่วง พค. สค. และ พย.) ส่วนเงินลงทุนจากฟากฝั่ง Active fund สำหรับหุ้นไทย เราคาดว่าแทบไม่มีเหลือแล้วหลังจาก ปี 2018 ที่ผ่านมา หุ้น ประเภท Alpha ถูก Drawdown ไปเยอะมาก ซึ่งส่วนมากหุ้น Alpha แบบนี้จะถูกจัดสรรเงินลงทุน ผ่านรูปแบบของกอง Active fund 

“ดังนั้น เรามองว่าปีนี้หุ้นไทย คาดจะรอดพ้นจากแรงขาย ตามการปรับพอร์ตรอบใหม่ของ MSCI”

...แต่ หุ้นไทยน่าจะมี Scope of Upside จากการรวม NVDR ทำให้น้ำหนักเพิ่ม

จะมาจาก โอกาสที่ MSCI จะพิจารณา เพิ่มการคำนวณ NVDR ใน MSCI Thailand คาด ประกาศภายใน กลางเดือน มีค.นี้ โดยน้ำหนักหุ้นไทยใน MSCI EM จะขยับเพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 3% และคาด จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ NVDR ถือครองสูงสุด 5 อันดับ แรกใน MSCI Thailand standard index จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแรงซื้อต่างชาติสูงสุด ได้แก่ BBL KBANK LH TOP PTTGC เป็นต้น