3เทรนด์“ดิจิทัล” มาแรงในปี2019

3เทรนด์“ดิจิทัล” มาแรงในปี2019

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ทราบว่าโลกการตลาดในยุคดิจิทัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา