วันเลือกตั้ง (4)

วันเลือกตั้ง (4)

ยุคที่ 7 เปลี่ยนสู่ยุคที่ 8 ในการเลือกตั้งครั้งที่ 17 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2531 พล.อ.เปรมวางมือ พล.อ.ชาติชายเป็นนายกฯ 4 สิงหาคม

ทุกครั้งที่เปลี่ยนวงรอบ จะเกิดสัญญาณที่ชัดเจน นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” คือสัญญาณดังกล่าว สนามรบคือพื้นที่ของทหาร สนามการค้าคือพื้นที่ทางธุรกิจ ยุคที่ 8 จึงเป็นยุค “ธุรกิจคุมการเมือง”

ลัคน์ดวงเลือกตั้งอยู่ที่ 4:37 องศาสิงห์ เสาร์ธนูกุมมฤตยูสนิท 120 ลัคน์พอดี ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ พฤหัสพฤษภกุมทศมลัคน์สนิท การเมืองเปิดกว้าง แต่พฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ เสาร์มฤตยูพักรคู่ 150 พฤหัส ต้นดีปลายร้ายเพราะชื่อเสียงเสียหาย (บุฟเฟ่ต์คาบิเนต) อาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลัคน์ตกวินาศ ที่สำคัญ อังคารมีนเป็นมรณะลัคน์และ 90 เสาร์มฤตยู อายุไม่ยืนยาวและเผชิญเภทภัยเหนือคาดหมาย นั่นคือรัฐประหารโดยรสช. 23 กุมภาพันธ์ 2534

ดวงจรบอกชัด เพราะสุริยคราส (เต็มดวง) 22 กรกฎาคม 2533 ที่ 5:20 องศากรกฎทับอาทิตย์เดิมสนิท คราสมีผล 1 ปี วันที่ 1 มกราคม 2534 อังคารพฤษภวิกลคติเสริด 90 ลัคน์พอดี เมื่ออาทิตย์เดิมถูกเสาร์ราหูมังกร 180 สนิทและพฤหัสกรกฎพักรทับซ้ำอีก เกิดเหตุในวันนั้น

รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ 9 ธันวาคม 2534 เลือกตั้งใหม่ 22 มีนาคม 2535 ลัคนาเมษ 6:31 องศา ดวงอ่อนแอเพราะอาทิตย์มีน 90 ราหูธนูและจันทร์ตุลย์ 90 เสาร์มังกร อังคารดาวเจ้าเรือนลัคน์และมรณะอยู่กุมภ์ 45 ราหูและ 90 พลูโตตุลย์ บอกถึงภัยอันตรายร้ายแรง พุธมีนนิจจ์และพักร 45 อังคาร 90 ราหู และ 135 พลูโต คำสัญญามีปัญหา (เสียสัตย์เพื่อชาติ) จนนำไปสู่พฤษภาทมิฬวันที่ 17 – 20

หลังเหตุการณ์คลี่คลาย ประชาชนตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยมาก เพราะรสช.ฝืนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รัฐประหารและผลที่ตามมาจึงไม่ยั่งยืนและจบไม่สวย การเลือกตั้งครั้งที่ 19 เกิด 13 กันยายน 2535 พรรคประชาธิปัตย์ที่ต่อต้านรสช.ได้เสียงสูงสุด ชวน หลีกภัยขึ้นเป็นนายกฯพลเรือนคนแรกในรอบ 15 ปี รัฐบาลบริหารได้ 2 ปี 10 เดือนก็ยุบสภาจากกรณีสปก.4-01 เลือกตั้งครั้งที่ 20 เกิดขึ้น 2 กรกฎาคม 2538 เพียงปีเศษก็ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ 17 พฤศจิกายน 2539 ครั้งนี้สำคัญ เพราะมันบอกถึงวิกฤติฟองสบู่แตกปีต่อมา

วันเลือกตั้ง (4)

ลัคนาพิจิกที่ 23:16 องศา ตกภพมรณะและ 150 ลัคนาดวงเมืองพอดี พุธดาวเจ้าเรือนมรณะกุมพลูโตสนิทร่วมลัคน์ ชี้ถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ มรณะยังหมายถึงค่าเงิน  มฤตยูมังกร 90 สุริยคราส (เต็มดวง) 24 ตุลาคม 2538 ที่ผ่าไทยเป็น 2 ส่วนที่ 6:30 องศาตุลย์สนิท ศุกร์ทับสุริยคราส 12 ตุลาคม 2539 ที่ 25:43 องศากันย์ ศุกร์คือดาวการเงิน วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เสาร์มีน 180 ศุกร์เดิม เนปจูนทับมฤตยูเดิม มฤตยู 150 ราหูเดิม ราหูสิงห์ทับทศมลัคน์ พฤหัสนิจจ์ 150 ทศมลัคน์ด้วย อาทิตย์เมถุน 90 และอังคารทับราหูเดิม จันทร์พฤษภเล็งลัคน์ ธปท.ลอยตัวค่าเงินบาทคืนนั้น

เลือกตั้งครั้งที่ 22 เกิด 6 มกราคม 2544 เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่เกิดจากการปฏิรูปการเมือง พรรคไทยรักไทยชนะถล่มทลาย ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกฯ ลัคน์มังกรที่ 10:05 องศา 90 อาทิตย์ดวงเมือง เนปจูนกุมลัคน์สนิท 120 พฤหัสพฤษภและ 180 จันทร์ดวงเมือง พฤหัสเนปจูนคือประชานิยม จันทร์คือประชาชน ก่อนเลือกตั้งเกิดสุริยคราส 26 ธันวาคม 2543 ที่ 10:22 องศาธนู ทับเสาร์ดวงเมือง การเมืองเปลี่ยนใหญ่ มฤตยูมังกร 90 ลัคน์ดวงเมือง บ้านเมืองเปลี่ยนตาม ศุกร์กุมภ์เพ็ญ 46 องศา 90 พฤหัส เศรษฐกิจฟื้นตัวเติบโต แต่รัฐบาลใช้เงินมือเติบฟุ่มเฟือย

นี่เป็นครั้งแรกที่สภาอยู่ครบวาระ 4 ปี (ยกเว้นครั้งที่ 3 ที่ติดสงครามโลกครั้งที่ 2) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นวันเลือกตั้งใหม่ พรรคเดิมชนะขาดและได้นายกฯคนเดิม แต่อยู่ปีเดียวก็ยุบสภา ถ้าดูดวงจะเห็นชัดเจน ลัคน์กุมภ์ที่ 14:04 องศา มฤตยูกุมลัคน์สนิท ที่สำคัญคือ T-square ของพฤหัสเสาร์ราหูในกันย์-เมถุน-เมษ ชี้ชัดถึงความวุ่นวายทางการเมือง เนปจูนมังกร (ดับ) 90 และพฤหัสประ (พักร) 150 ลัคนาดวงเมือง การเมืองถึงทางตัน

ครั้งต่อมาเกิด 2 เมษายน 2549 ศาลรธน.ตัดสินให้เป็นโมฆะ กำหนดเลือกตั้งอีกครั้ง 15 ตุลาคม แต่เกิดรัฐประหารเสียก่อน จึงถูกยกเลิกไป มันเห็นได้จากดวงปี 2548 พฤหัสตุลย์-เสาร์กรกฎ-เนปจูนมังกรที่เข้ารูป T-square ทำมุม 0, 90, 180 อาทิตย์เดิมพอดี เกิดสุริยคราส 22 กันยายน 2549 ที่ 5:23 องศากันย์ 90 อังคารเดิม (ธนู) ดาวเจ้าเรือนทศมลัคน์พอดี คราสมีกำลังสูงสุดหน้า 7 หลัง 7 วัน รัฐประหารเกิดขึ้นคืนวันที่ 19

มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และเลือกตั้งครั้งที่ 25 เมื่อ 23 ธันวาคม 2550 ดวงวันนั้นแรงมาก ลัคน์ธนูที่ 25:26 องศา พุธพฤหัสพลูโตดับร่วมลัคน์และอังคารเพ็ญเล็ง 180 สนิท จันทร์ดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นอุจจ์ในภพอริ  กลางพฤษภาคม 2553 เกิด T-square ของพฤหัส-เสาร์-มฤตยู-ราหู-พลูโตในกันย์-ธนู-มีน อังคารนิจจ์ในภพมรณะ 150 ลัคน์ มีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เกิดการปะทะ ต่อสู้ และวางเพลิงสถานที่หลายแห่ง เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล

การเลือกตั้งครั้งที่ 26 เกิดขึ้น 3 กรกฎาคม 2554 ไทยได้นายกฯหญิงคนแรก (อ่าน “วันเลือกตั้ง (1)” ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646591) ตุลาคม 2556 เกิดการชุมนุมประท้วงใหญ่ การเมืองถึงทางตัน ยิ่งลักษณ์ยุบสภา 9 ธันวาคมและเลือกตั้งใหม่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ลัคน์อยู่ที่ 9:06 องศากุมภ์ ดวงอ่อนแอมาก เพราะพุธเนปจูนกุมลัคน์พอดี จันทร์ร่วมลัคน์ และอังคารกันย์ตกมรณะ จันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริ พุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ อีก 4 วันต่อมา พุธวิกลคติพักรทับลัคน์พอดี พุธถอยหลังถึง 1 มีนาคม พุธเดินหน้ากลับมาทับลัคน์อีกที 21 มีนาคม วันนั้นศาลรธน.วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตรงตามดาวพอดีเป๊ะ

เพราะเลือกตั้งล้มเหลว ในที่สุดจึงเกิดรัฐประหารคสช. 22 พฤษภาคม 2557 นี่เป็นเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในยุค “ธุรกิจคุมการเมือง” เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 จะเป็นครั้งแรกของยุคที่ 9

ดวงดาวบอกอะไร ?