สื่อออนไลน์แบบไหน เจาะใจสามจังหวัดชายแดนใต้

สื่อออนไลน์แบบไหน เจาะใจสามจังหวัดชายแดนใต้

จากในอดีตที่ผ่านมาซึ่งพบว่า สื่อที่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุดคือ โทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์

แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร การเข้ามาของสื่อออนไลน์ และจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ก่อให้เกิดความน่าสนใจว่า รูปแบบการซื้อของหรือการรับสื่อของประชากรในสามจังหวัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

งานวิจัยจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 30 คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบว่า Facebook เป็นเครื่อข่ายออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดรองมาด้วย Line Youtube และ IG

โดย Facebook นอกจากจะเป็นช่องทางรับข่าวสารจากเพื่อนแล้ว Facebook ยังเป็นช่องทางหลักในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างชอบเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีกิจกรรม Live สด เพราะรู้สึกสนุกที่ได้เข้าไปแข่งขันกันซื้อสินค้า โดยช่วงเวลาที่ใช้สื่อออนไลน์มากที่สุดคือ หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน

สำหรับความสนใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปภาพในการโฆษณาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบดูรูปภาพประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้าหลายๆ ภาพในลักษณะเป็นอัลบั้ม

โดยเนื้อหาภายในรูปภาพที่ชอบจะเป็นเนื้อหาที่แสดงถึงโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษ ซึ่งควรมีรายละเอียดครบถ้วน มีคำอธิบายถึงสี รุ่น ขนาด และ ราคา

นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ดาราหรือพรีเซนต์เตอร์ไม่ใช้สิ่งหลักที่จะให้ความสำคัญ แต่หากถามถึงดาราในดวงใจ พบว่า เป็น อั้ม พัชราภา และ เวียร์ ศุกลวัฒน์

หากเนื้อหาที่นำเสนอเป็นรูปแบบ VDO ไม่นิยมที่มีความยาว หากชอบแบบสั้นๆกระชับๆ ไม่เกิน 1 นาที โดยชอบเนื้อหาการโฆษณาที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ มีเรื่องราว ตลก ไม่เครียด แต่ไม่ปัญญาอ่อน โดยกลุ่มตัวอย่างรู้สึกโอเคหากมีการโฆษณาถึงสรรพคุณสินค้าแบบตรง ๆ

สำหรับการใช้ Youtube นั้น กลุ่มตัวอย่างระบุว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่คือใช้สำหรับดูรายการบันเทิง ละครและภาพยนตร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนั้นๆ 

วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือใช้ Youtube สำหรับการฟังเพลง โดยส่วนใหญ่จะเปิดในเวลาที่ทำงานและวัตถุประสงค์สุดท้ายคือใช้สำหรับดูรีวิวสินค้า โดยเฉพาะผู้หญิงจะชอบดูรีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางเป็นพิเศษ นอกจากนั้นจากการวิจัยยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนชอบดูรายการหรือดาราของมาเลเซียโดยรายการเหล่านั้นจะเป็นภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เข้าใจ

หากสนใจในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อทำการตลาดกับลูกค้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ผลจากการวิจัยยังพบว่าจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยส่วนใหญ่หลังจากเลิกงานประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเดินทางกลับบ้านทันที โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ทำให้กังวลถึงความปลอดภัยในการเดินทางเป็นพิเศษ มีบริการส่งสินค้า/อาหารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นที่ชื่นชอบของประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

------------

เครดิตงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรับสื่อออนไลน์ของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ธนกร ลีลางกูร นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล