เส้นทาง‘อนาคตใหม่’ ไม่ไฉไลอย่างที่คิด!

เส้นทาง‘อนาคตใหม่’   ไม่ไฉไลอย่างที่คิด!

000 หากจะเปรียบเทียบกับสุภาษิตบทหนึ่ง กับสถานการณ์ภายใน“พรรคอนาคตใหม่” ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในสนามเลือกตั้ง

 อาจเปรียบได้กับสุภาษิตที่ว่า ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

000 โดยเฉพาะในส่วนของ พ่อของฟ้าธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ที่ขณะนี้เผชิญความเสี่ยงรอบทิศไม่ว่าจะเป็น กรณีที่เจ้าตัวพร้อม2กรรมการบริหารพรรค ทั้งไกลก้อง ไวทยการ” นายทะเบียนพรรค และจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรคถูกแจ้งขอกล่าวหาในความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา 14(2)พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร์ฯ  กรณีจัดรายการวิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดของคสช. 

000 คงต้องติดตามการพิจารณาของอัยการที่ในวันพุธนี้(27ก.พ.) ว่าจะมีความเห็นในประเด็นดังกล่าว เพราะหากอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องสิ่งที่จะต้องตามต่อคือกระบวนการในชั้นศาลซึึ่งเป็นเสมือนด่านสำคัญที่จะ ชี้ชะตา อนาคตทางการเมืองของทั้ง3คน

000 ขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ หนีไม่พ้นกรณีความผิดพลาดหลังจากที่เว็ปไซต์พรรคอนาคตใหม่ลงประวัติของธนาธร เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2สมัย 

000 กรณีแม้ว่า จะมีการแก้ไขภายในภายหลังแต่ในมุมมองของ กูรูด้านกฎหมาย หลายคนออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร

000 โดยความผิดดังกล่าวยังถูกระบุไว้ในมาตรา159 ว่า ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี

000 กระนั้นประเด็นนี้ยังมีความเห็นต่างจาก กูรูด้านกฎหมาย ส่วนหนึ่งที่มองว่า เรื่องนี้อาจเป็นความผิดพลาดของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยที่ธนาธรหรือพรรคอนาคตใหม่ไม่มีเจตนาหลอกลวง ดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงต้องดูที่เจตนา ขณะที่ท่าทีจากทางฝั่งอนาคตใหม่เอง แม้จะยังมั่นใจว่าทั้ง2ประเด็นจะไม่มีผลกระทบกับพรรค โดยเฉพาะประเด็นหลังที่มองว่า เป็นเรื่องสุดตลก

000 แต่การเกิดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อาจเป็นเสมือน การสกัดดาวรุ่งที่ทำให้เส้นทางของพรรคอนาคตใหม่ไม่ไฉไลอย่างที่คิดก็เป็นได้!

โดย... ดารากร