ผู้ยิ่งใหญ่สิ้นฤทธิ์

ผู้ยิ่งใหญ่สิ้นฤทธิ์

เล่ากันว่าผู้ยิ่งใหญ่ในวงการหนึ่ง ที่เป็นผู้สร้างความสำเร็จนานาประการให้กับวงการนั้น กลายเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้

องค์กรเล็กๆ องค์กรหนึ่งในวงการนั้น ประสบความล้มเหลวขนาดหนัก จนยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้ ทำท่าทางจะกลายเป็นองค์กรล้มเหลวตลอดกาล ซึ่งบังเอิญวงการนั้นเป็นวงการคงกระพัน แย่แค่ไหนก็ไม่มีการล้มละลาย ไม่เหมือนวงการธุรกิจที่ล้มหายตายจากไปได้ หากล้มเหลวถึงระดับหนึ่ง ผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยสร้างความสำเร็จให้วงการ กลายเป็นผู้สร้างสรรค์องค์กรซอมบี้ ที่ไม่ล้มละลาย แต่ไม่สร้างความสำเร็จใดๆ เลย

ถ้าจะดูความสำเร็จของผู้ยิ่งใหญ่ อย่าดูแค่ผลความสำเร็จที่เกิดขึ้น ให้ดูให้ออกว่าความสำเร็จที่ผ่านมาของผู้ยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นเพราะฝีมือท่านจริงๆ คือท่านได้ทำบางอย่างที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จนั้นขึ้นมาจริงๆ ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เช่นบังเอิญที่ท่านอยู่ท่ามกลางคนเก่งที่พูดกันรู้เรื่อง และต่างคนต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความบังเอิญที่สร้างให้เกิดขึ้นซำ้ไม่ได้ ความบังเอิญแบบนี้มีให้เห็นเป็นประจำ แต่เห็นแล้วก็ทำตามไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจากเหตุบังเอิญ จะกลับไปมีผลงานที่ล้มเหลว เมื่อท่านขยับไปยังองค์กรใหม่ ความสำเร็จที่ผ่านมานั้น บางส่วนมาจากการดำเนินการของผู้ยิ่งใหญ่ พร้อม ๆกับที่บางส่วนเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และบังเอิญอีกที่องค์กรใหม่ที่ท่านขยับไปนั้น ไม่มีวี่แววว่าจะมีความบังเอิญรอบ 2 รอบ 3 เกิดขึ้น ความสำเร็จแต่ละเรื่อง ต้องการบุคลากรที่มีขีดความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ในจำนวนที่เพียงพอ ต้องการบรรยากาศการทำงาน ต้องการเครื่องมือ และต้องการอีกหลาย ๆปัจจัยสนับสนุน ซึ่งหากปัจจัยเหล่านี้ได้มาโดยบังเอิญ ไม่ใช่มาจากกระบวนวิธีในการบริหาร ความสำเร็จที่ได้เกิดขึ้นมานั้น เป็นความสำเร็จที่ไม่อาจกระทำซำ้ได้ เว้นแต่จะเป็นคนดวงดี ที่มีความบังเอิญเกิดขึ้นเป็นประจำ

ความสำเร็จที่ผ่านมานั้น อาจมาจากวัฒนธรรมองค์กรแบบหนึ่ง แต่เมื่อนำวิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จภายใต้บริบทของวัฒนธรรมองค์กรเดิม ไปใช้กับอีกองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรอีกแบบหนึ่ง ไม่มีอะไรรับรองว่าจะเกิดความสำเร็จจากวิธีการเดิม ที่นำมาใช้ต่างวัฒนธรรมองค์กรได้ กฎจราจรที่เคยสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในยุโรปเหนือ ล้มเหลวเมื่อนำมาใช้กับบางประเทศในเอเชีย กฎจราจรแทบไม่แตกต่างกัน แต่นำไปใช้กับที่หนึ่งสร้างความปลอดภัยติดอันดับโลก พอนำมาใช้อีกที่หนึ่งกลับทำให้จำนวนคนเจ็บคนตายจากอุบัติเหตุมากจนติดอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นต้องระลึกไว้เสมอว่า ถ้าวัฒนธรรมองค์กรของท่านเป็นแบบ “ใช่ครับนาย อย่าหวังว่าวิธีการที่ท่านเคยใช้มา จะนำไปใช้สร้างความสำเร็จให้กับวัฒนธรรมองค์กร แบบ ถามก่อนทำ” ได้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรส่งผลโดยตรงกับความผูกพันของบุคลากร ซึ่งความผูกพันจะนำไปสู่การทุ่มเททำการงานอย่างไม่แคร์ความเหนื่อยเหน็ด ความสำเร็จจึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

โครงสร้างองค์กรที่แตกต่างไปจากรูปแบบที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่คุ้นเคย เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แห่งวันวาน กลายเป็นความล้มเหลวที่ไม่มีใครลืมในวันนี้ ผู้ยิ่งใหญ่ในองค์กรที่มีโครงสร้างแบบหนึ่ง ไม่แน่ว่าจะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรที่มีโครงสร้างแตกต่างกันได้ เก่งในโครงสร้างแบบองค์กรรัฐ อาจเจ็งได้ในโครงสร้างแบบองค์กรเอกชน โครงสร้างองค์กรมีส่วนสำคัญในการเลือกสรรวิธีการจัดการให้เกิดความสำเร็จ เล่ากันว่าองค์กรหนึ่ง ล้มเหลวดักดาน เพราะผู้บริหารคนแล้วคนเล่าคิดบริหารตามโครงสร้างองค์กรแบบหลายระดับชั้น กับโครงสร้างองค์กร แบบเมทริกซ์ ที่อยู่กันเป็นก็กเป็นเหล่า ไม่มีคนกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆมาหลายระดับ เหมือนกับที่ผู้ยิ่งใหญ่คุ้นเคย ผู้ยิ่งใหญ่เลยถูกหลอกให้ออกกฎกติกาต่างๆ ที่เอื้อต่อบางกลุ่ม ในขณะที่เป็นอุปสรรคกับบางกลุ่ม การงานเลยกลายเป็นการเมือง มีบุคลากรในองค์กร แทนที่จะมีไว้ดูแลการงาน กลายเป็นมีไว้เพื่อการฟ้องร้องผู้บริหารแทน

ในบางวงการ นิยามของความสำเร็จเปลี่ยนแปลงไปตามตัวบุคคล มากกว่าผลของงานที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นคนนี้ในวันนี้ จะทำอะไร ใครๆ ก็ว่าประสบความสำเร็จไปหมด แต่ที่ผู้ยิ่งใหญ่หมดฤทธิ์ได้นั้น เพราะการนิยามความสำเร็จตามตัวบุคคล มีช่วงเวลาจำกัด 5 - 6 ปีก่อนทำอะไร ใครๆ ก็ต้องบอกว่าท่านสร้างความสำเร็จ แต่ 5 - 6 เดือนข้างหน้า ไม่มีใครรู้ว่านิยามของความสำเร็จจะยังวนเวียนอยู่กับตัวตนของท่านอีกหรือไม่ ?