หลีกเลี่ยงกับดักหุ้นเงินปันผลอย่างไร

หลีกเลี่ยงกับดักหุ้นเงินปันผลอย่างไร

คำถามที่มักเกิดในช่วงฤดูกาลจ่ายเงินปันผลคือ ตลาดหุ้นมักจะมีบรรยากาศลงทุนไม่ค่อยดี

ขณะที่เรากำลังเข้าสู่ฤดูกาลของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนต่างๆในกระดาน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ต้องรอปิดงบการเงินประจำปี 2561 แล้วประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปีนั้น นักวิเคราะห์และนักลงทุนจะเริ่มมองหาหุ้นบริษัทที่ประกาศจ่ายอัตราเงินปันผลจากกำไรว่า บริษัทมีอัตราเงินปันผลสูงน่าสนใจ ซึ่งเรามักใช้บรรทัดฐานคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน+อัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยงจากการถือหุ้นอีกด้วย

คำถามที่มักเกิดในช่วงฤดูกาลจ่ายเงินปันผลคือ ตลาดหุ้นมักจะมีบรรยากาศลงทุนไม่ค่อยดี เราควรขายหุ้นออกก่อน หรือ ถือหุ้นจนผ่านวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อได้รับสิทธิ์เงินปันผลดี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยโดยรวมจะมีกำไรสุทธิตกปีละประมาณ 9 แสนล้านบาท ซึ่งกำไรเหล่านี้จะถูกจ่ายเป็นเงินปันผลประมาณ 40% หรือคิดเป็นเงินประมาณ 3.6 แสนล้านบาททุกปีคืนกลับมาสู่กระเป๋านักลงทุนทุกประเภท 

แต่นักลงทุนที่ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลกลับพบว่า การถือรับเงินปันผลนั้นไม่คุ้ม เพราะราคาหุ้นปรับตัวลงมากกว่าเงินปันผลที่ได้รับเสียอีก หรือ เราเรียกหุ้นประเภทนี้ว่า Dividend trap ดังนั้น วันนี้เราจะแนะว่าจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหุ้นประเภทนี้ได้อย่างไร 

ข้อแรก หุ้นที่มีอัตราเงินปันผลสูงมากจนผิดปกติ มักแฝงด้วยความเสี่ยงที่มากกว่าปกติด้วยเช่นกัน ด้วยกฎของการเงิน อัตราผลตอบแทนสูงมักเสี่ยงสูง เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินที่งบการเงินอ่อนแอต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินที่ใหญ่และแข็งแรงกว่า หรือ ตราสารหนี้บริษัทที่ non-rate จะต้องเสนออัตราดอกเบี้ยมากกว่า investment grade  ดังนั้น เราควรระวังหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงผิดปกติเสมอ (สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลตลาดหุ้นโดยรวมเฉลี่ย 3.10% ต่อปี)

ข้อสอง หุ้นที่มีมูลค่าตลาดเล็กย่อมควรให้อัตราตอบแทนปันผลสูงกว่าหุ้นใน SET-100 เนื่องจากอัตราตอบแทนปันผลย่อมรวมความเสี่ยงจากสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นเข้าไปอีกด้วย

ข้อสาม หุ้นที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกันในธุรกิจเดียวกัน หุ้นที่มีอัตราเติบโตกำไรดี สม่ำเสมอ และงบการเงินแข็งแรงจะมีอัตราผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าหุ้นที่มีอัตราเติบโตกำไรต่ำ กำไรลุ่มๆดอนๆ

ข้อสี่ นักลงทุนควรเลี่ยงหุ้นที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง เพราะราคาหุ้นร่วงลงมาต่อเนื่องใน 12 เดือนที่ผ่านมามักเกิดจากแนวโน้มกำไรบริษัทที่ลดลง อย่าลืมว่า เราควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีกำไรเติบโตในปัจจุบัน และคาดการณ์เติบโตในอนาคตด้วยข้อสุดท้าย หุ้นกลุ่มที่ธุรกิจได้รับผลกระทบด้านลบจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ข้อกำหนดรัฐ หรือวัฐจักรกำไรเข้าสู่ขาลง

อย่างไรก็ดี หากนักลงทุนรู้สึกการคัดสรรหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นเรื่องยุ่งยาก หรือ เคยซื้อหุ้นรับเงินปันผลแล้ว ขาดทุนบักโกรก สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อแนะนำลงทุนอย่างไรให้ได้เงินปันผลสม่ำเสมอเฉลี่ย 5-7% ต่อปี และรับเงินปันผลเข้ากระเป๋าเกือบทุกเดือน ได้ที่ เบอร์ 02-618-1018