วันเลือกตั้ง (2)​

วันเลือกตั้ง (2)​

นอกจากดวงเมืองแล้ว ดวงเลือกตั้งคือกุญแจดอกหนึ่งในการพยากรณ์การเมือง บางกรณีมีความสำคัญมาก เพราะดวงเมืองแสดงถึงองค์รวมภาพใหญ่

แต่ดวงเลือกตั้งบอกได้ถึงรายละเอียดและผลที่ตามมา

ไทยมีเลือกตั้งมาแล้ว 27 ครั้ง วันที่ 24 มีนาคมนี้ เป็นครั้งที่ 28 โดยหลักโหราศาสตร์ ผลย่อมเกิดจากเหตุ ปัจจุบันเป็นผลจากอดีต การเลือกตั้งทั้งหลายย่อมมีต้นกำเนิดเดียวกัน นั่นคือการเลือกตั้งครั้งแรก  ซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 และประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา 14 มิถุนายน 2476 ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมาชิกสภาผู้แทนฯแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง 78 คน ประเภทที่ 2 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอีก 78 คน การเลือกตั้งเริ่มจากเลือกผู้แทนตำบล 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2476 จากนั้นจนถึงสิ้นธันวาคม ผู้แทนตำบลก็เลือกส.ส.อีกที มันจึงมีปัญหา 2 ประการ (1) แต่ละจังหวัดเลือกตั้งไม่พร้อมกัน ไม่อาจกำหนดวันที่แน่นอน (2) นี่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม ไม่ใช่เลือกโดยตรงจากประชาชน เราไม่สามารถใช้เป็นดวงต้นกำเนิดได้

การเลือกตั้งครั้งต่อมาเกิด 7 พฤศจิกายน 2480 เป็นแบบแบ่งเขต มีจำนวนส.ส. 91 คน นี่คือการเลือกตั้งทางตรงครั้งแรก ถือเป็นดวงต้นกำเนิดเลือกตั้ง แต่ไม่มีข้อมูลเวลาเปิด ถ้ายึดหลักสากล มี 3 เวลาที่เป็นไปได้คือ 7:00, 8:00, 9:00 น. เมื่อผูกดวงแล้ว ทั้งหมดมีลัคน์พิจิก ต่างกันแค่องศาเท่านั้น ได้แก่ 0:54, 14:34 และ 28:08 องศา จะเลือกใช้เวลาไหน ?

วันเลือกตั้ง (2)​

เวลา 8:00 น.เหมาะสมที่สุด เพราะ (1) ตรงกับปัจจุบัน ซึ่งสันนิษฐานว่าสืบทอดต่อกันมา (2) ลัคนาเกาะวรโคตมนวางค์ จึงเข้มแข็งมาก บอกถึงความสำคัญ อิทธิพล และพลังอำนาจของการเลือกตั้ง (3) ราหูอุจจ์กุมลัคน์สนิท ชี้ถึงเล่ห์เหลี่ยม กลอุบาย รวมถึงพลังด้านมืดที่ผลักดันผู้เกี่ยวข้องให้ทำทุกทางเพื่อชัยชนะ (4) ลัคน์โยคหลัง 60 ทศมลัคน์ดวงเมืองสนิท สนับสนุนส่งเสริมการเมือง (5) เมื่อเทียบกับเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ มา ก็พบความสอดคล้องต้องกัน

พิจิกคือราศีแห่งความตาย เลือกตั้งคือการเปลี่ยนถ่ายอำนาจ พิจิกเป็นภพมรณะดวงเมือง หมายถึงการสูญเสีย ภัยอันตราย แปลทางร้ายได้ว่า การเลือกตั้งและผลลัพธ์ (สภา) มักนำไปสู่ความยุ่งยากวุ่นวายและสูญเสีย ภพนี้ยังหมายถึง ตายแล้วเกิดใหม่ในทางปัญญา แปลทางดีคือทุกครั้งที่เลือกตั้งใหม่ ถ้าทุกคนทบทวนและเรียนรู้จากอดีต ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้า เพราะลัคน์เกาะวรโคตมนวางค์ ความหมายด้านดีย่อมมีน้ำหนักมากกว่า แต่ผู้เกี่ยวข้องต้องก้าวข้ามอิทธิพลด้านลบของราหูไปให้ได้

มฤตยูเพ็ญในภพอริ บอกถึงพฤติกรรมนอกกรอบ แหกกฎ ตามใจตัวเองสุดขั้ว จนเกิดปัญหาหรือฟ้องร้องตามมา อาทิตย์นิจจ์แต่เกาะนวางค์อุจจ์และตกภพวินาศ อาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนภพ 10 (การงาน) เลือกตั้งเป็นงานสำคัญแต่การลงคะแนนต้องปิดลับ ผลลัพธ์ (สภา) ก็ทำงานเบื้องหลังฝ่ายบริหาร อาทิตย์กุมพุธดาวเจ้าเรือนมรณะ ยืนยันถึงการงานที่ทำให้กลุ่มเดิมหมดอำนาจและมีกลุ่มใหม่ขึ้นมาแทน

จุดแข็งมีหลายประการ อังคารดาวเจ้าเรือนลัคน์อยู่มังกรเป็นอุจจ์และ 60 เสาร์มีน เข้มแข็งให้คุณมาก แต่อังคาร 180 พลูโตกรกฎ บอกถึงการต่อสู้ช่วงชิงอย่างดุเดือดรุนแรง (อาจนำไปสู่ความวุ่นวายหลังเลือกตั้งหรือจลาจล) พฤหัสธนูเกษตร์และเกาะวรโคตมนวางค์ในภพ2 (ค่านิยม) ร่วมกับจันทร์ (บุคคล) หมายถึงค่านิยมที่เน้นตัวบุคคล พวกพ้อง หรือตามกระแส (อาทิตย์นิจจ์ตกวินาศ นโยบายถูกมองข้าม)  ศุกร์กันย์นิจจ์แต่เกาะวรโคตมนวางค์ กลับเข้มแข็งให้คุณ พุธศุกร์ยังสลับเรือนกัน แต่ศุกร์ 90 พฤหัสสนิท มันสิ้นเปลืองเงินทองมาก ศุกร์ (เงิน) 45 ลัคนาราหูสนิท การซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่งผลเสียและแก้ไขได้ยาก

เนปจูนสิงห์ 120 พฤหัสสนิท สิงห์คือภพ 10 การสร้างภาพหรือโฆษณาชวนเชื่ออย่างมโหฬารคืองานของการเลือกตั้ง ทั้งหมายรวมถึง “ประชานิยม” ด้วย เสาร์ 120 พลูโตสนิท เป็น 1 ในโครงสร้างอำนาจทางการเมือง มฤตยูเมษ 120 ทศมลัคน์ที่ 16:46 องศาสิงห์สนิท ถ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ ย่อมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางดีได้  จุดอ่อนที่สุดคือเสาร์ 90 จันทร์ ประชาชนมักอึดอัด ขัดใจ และผิดหวังกับผลเลือกตั้ง

ดวงต้นกำเนิดสัมพันธ์กับการเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ มา วันที่ 6 มกราคม 2544 ไทยมีเลือกตั้งครั้งที่ 22 พฤหัสพฤษภเข้าเล็งลัคน์และ 60 พลูโตเดิม พลูโตพิจิก 90 ทศมลัคน์ เนปจูนมังกร 60 ลัคน์ อาทิตย์เดิมได้มุม 60, 90, 120 จากอาทิตย์ธนู มฤตยูมังกร และราหูเมถุน อังคารตุลย์ 60 ทศมลัคน์ ศุกร์กุมภ์ 90 ลัคน์ จันทร์เสาร์พฤษภ 120 พฤหัสเดิม ลัคนามังกรที่ 10:05 องศา 60 ลัคนาเดิม มันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 (ผลจากปฏิรูปการเมืองปี 2538) พรรคไทยรักไทยชนะ ทักษิณเป็นนายกฯ การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงใหญ่และส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ถึงปัจจุบัน

อีกตัวอย่างคือเลือกตั้งครั้งที่ 26 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2554 พลูโตธนู 120 ทศมลัคน์ เนปจูนกุมภ์ 60 จันทร์เดิม มฤตยูมีน 120 ลัคน์และพลูโตเดิม ราหูพิจิก 60 ศุกร์เดิม เสาร์กันย์ 60 ลัคน์สนิท พฤหัสเมษ 150 ลัคน์ อังคารพฤษภ 180 ลัคน์สนิท ศุกร์เมถุน 180 จันทร์เดิมสนิท อาทิตย์เมถุน 60 ทศมลัคน์สนิท ลัคนาที่ 14:23 องศากรกฎ 120 ลัคนาเดิมสนิท จันทร์ (สตรี) ดาวเจ้าเรือนลัคน์ทับพลูโตเดิม (อำนาจ) สนิทเช่นกัน เลือกตั้งครั้งนั้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกฯหญิงคนแรกของไทย

สุริยคราสแรกของดวงต้นกำเนิดคือ 3 ธันวาคม 2480 ที่ 17:23 องศาพิจิก-ทับลัคน์ ก่อนเลือกตั้งเกิดสุริยคราส 2 มิถุนายน 2554 ที่ 17:01 องศาพฤษภ เล็งลัคน์และคราสเดิม ก่อนชุมนุมกปปส.เกิดสุริยคราส 10 พฤษภาคม 2556 ที่ 25:29 องศาเมษ เล็งพุธเดิมสนิท วันที่ 3 พฤศจิกายน เกิดสุริยคราสที่ 17:13 องศาตุลย์ เล็งมฤตยูเดิมสนิท วันที่ 3 ธันวาคม เกิดอมาวสีที่ 16:56 องศาพิจิก ย้อนกลับไปที่คราสแรกอีกครั้ง อีก 6 วันต่อมา พุธดาวมรณะทับลัคนา ยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภา

ทุกเหตุการณ์มีวัฏจักรของมัน ทั้งย้อนอดีตและไปสู่อนาคต