วันเลือกตั้ง (1) ​

วันเลือกตั้ง (1) ​

โหราศาสตร์ถือกำเนิดปลายยุคหินใหม่ 4,000 – 3,000 ปีก่อนค.ศ.ในเมโสโปเตเมีย หลักฐานโบราณคดีชี้ว่า ชาวซูเมเลียนผู้ปราบและรวบรวมชนเผ่าทั้งหลาย

แล้วก่อตั้งอาณาจักรเป็นแห่งแรกๆ ได้จัดระเบียบความรู้ที่กระจัดกระจายและพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่นอกเหนือจากอาทิตย์จันทร์ เช่น ศุกร์ เรกูลัส

ความรู้เหล่านี้ถูกถ่ายทอด สะสม และต่อยอดระหว่างอาณาจักรทั้งหลาย (ผ่านสงครามและการยึดครอง) เช่น อัคคาเดียน อัสซิเลียน บาบิโลเนียน อียิปต์ เปอร์เซีย ฯลฯ จนกลายเป็นรากฐานที่แน่นหนามั่นคง โครงสร้างและรูปแบบ (ที่รู้จักกันปัจจุบัน) ก่อตัวช่วง 500 – 100 ปีก่อนค.ศ. และรุ่งเรืองที่สุดในยุค Hellenistic (323 – 31 ปีก่อนค.ศ.) โหราศาสตร์สรุปยอดความคิดจนกลายเป็นปรัชญาที่ว่า “As Above, So Below” หรือ เบื้องบนเป็นอย่างไร เบื้องล่างก็เป็นอย่างนั้น

จุดประสงค์แรกเริ่มคือทำนายอนาคตบ้านเมือง โหราศาสตร์ชะตาเมือง (Mundane Astrology) จึงเกิดก่อน โหราศาสตร์ชะตาบุคคล (Natal Astrology) เกิดขึ้นทีหลังและรุ่งเรืองช่วงปีค.ศ. 200 – 400 คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโหราศาสตร์มีไว้ทำนายทายทักผู้คนเท่านั้น อันที่จริง การทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นจุดแข็งแกร่งอย่างมากของโหราศาสตร์  เพราะมีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่สะสมอย่างต่อเนื่องยาวนานและกว้างขวางหลากหลายทั่วโลก

ในสมัยโบราณ เทคนิคที่นิยมใช้กันคือ ทำนายจากดวงที่ผูกจากปรากฏการณ์ดาว เช่น จันทร์เพ็ญ จันทร์ดับ อาทิตย์ยกเข้าเมษ (สงกรานต์) คราส ดาวหาง ฯลฯ ถ้าทำนายอนาคตไกลๆ ก็ใช้วัฏจักรดาว เช่น วัฏจักรพฤหัสเสาร์ 20 ปี แต่นักโหราศาสตร์ยุคปัจจุบันนิยมใช้ดวงกาลชะตา อันเป็นการนำวันเวลาสถานที่เกิดเหตุการณ์ (จากการกระทำของมนุษย์) มาผูกดวงแล้วทำนายว่าจะเกิดอะไรต่อไป

ดวงเมือง คือ ดวงกาลชะตาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีที่มาจาก 3 แนวทาง (1) การวางฤกษ์ เช่น ดวงเมืองไทย ดวงเมืองแบกแดดของอาณาจักรอิสลาม (2) เจตจำนงค์ยิ่งใหญ่ทางการเมือง เช่น คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (3) การขึ้นดำรงตำแหน่งของผู้นำทางการเมือง เช่น กษัตริย์อับดุลอะซีซ อาลซะอูด ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของซาอุดิอาระเบีย

เหตุการณ์ทั้งหลายย่อมมีลักษณะและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ปัญหาสำคัญของดวงกาลชะตาคือการค้นหา เวลาที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด ส่วนใหญ่ใช้ที่จุดเริ่มต้น เพราะเชื่อกันว่าการเริ่มต้นดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในมุมโหราศาสตร์ จุดเริ่มต้นคืออาทิตย์ขึ้น มันจะขึ้นไปสูงสุดตอนเที่ยงวัน หมายถึงกระทำการงานแล้วเติบโตก้าวหน้าไปสู่ความยิ่งใหญ่ ดวงชะตาองค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ถือกันที่วันเปิดหรือเริ่มต้นกิจการ

มีบางเหตุการณ์ที่ใช้เวลาสิ้นสุดเป็นตัวกำหนด การเขียนจดหมาย การทำพินัยกรรม การเจรจาและทำสัญญา การออกกฎหมาย ล้วนเข้าข่ายนี้ ทำไม ? เพราะในระหว่างกระบวนการต้องใช้เวลายาวนานหรือมีการแก้ไขหลายครั้ง บางกรณีอาจล้มเหลวล้มเลิกไปเสียก่อน ช่วงเวลาที่ยืนยันเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นเวลาลงนามเท่านั้น

วันเลือกตั้ง (1) ​

ตัวอย่างเช่น ทรัมป์เซ็นลงนามในกฎหมาย Trade Act มาตรา 301 เพื่อขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเมื่อ 22 มีนาคม 2018 เวลา 12:58 น. ผู้เขียนทำนายว่า “...รูปดาวบอกถึงการเล่นเกมส์เสี่ยงที่มีเดิมพันสูง เพราะอังคารพลูโตคือการตอบโต้อย่างดุเดือดรุนแรง ยิ่งบีบฝ่ายตรงข้ามมากเท่าไหร่ ยิ่งถูกตอบโต้แรงขึ้นเท่านั้น เสาร์คือความยืดเยื้อ ถ้าเรื่องราวลุกลาม รับรองว่าจบยากแน่นอน...  ผลคือสงครามการค้าที่ลุกลามและยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน (อ่าน “สงครามการค้า” เมื่อ 30/3/2018 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644284)

แถลงการณ์เซี่ยงไฮ้ที่ลงนาม 27 กุมภาพันธ์ 1972 เวลา 17:00 น. อันเป็นจุดกำเนิดความสัมพันธ์จีนอเมริกา ก็ชี้ถึงสงครามการค้าเช่นกัน เพราะลัคนาถูกสุริยคราส (เต็มดวง) 21 สิงหาคม 2017 ทับสนิทและถูกสุริยคราส 16 กุมภาพันธ์ 2018 เล็งสนิทอีกครั้ง ผู้เขียนยังทำนายว่า “...เมื่อราหูย้อนจักรเข้าเมถุน 23 มีนาคม 2019 เล็งเสาร์ธนูและพลูโต สงครามการค้าจะส่งผลเสียร้ายแรงแก่ทั้ง 2 ฝ่าย...” (อ่าน “จีนอเมริกา : มหายุทธ์ (3)” เมื่อ 12/10/2018 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645727)

แล้วการเลือกตั้งใช้เวลาใด? เปิดหรือปิดหีบ คำตอบคือเวลาเปิด เพราะเจตจำนงค์ของมันเริ่มต้นตรงนั้น  ทุกคะแนนเสียงตั้งแต่เปิดจะถูกนับรวม เวลาปิดจึงไม่มีนัยใด การลงประชามติก็ไม่แตกต่างกัน สหราชอาณาจักรทำประชามติเรื่องอียู 2 ครั้ง ครั้งแรก 5 มิถุนายน 1975 ครั้งสอง 23 มิถุนายน 2016 ผู้เขียนผูกทั้ง 2 ดวงที่เวลา 7:00 น.และทำนายว่าจะเกิด Brexit ผลก็เป็นไปตามนั้น มันยืนยันว่า “เวลาเปิด” คือกุญแจที่ถูกต้อง (อ่าน Brexit เมื่อ 24/6/2016 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638116)

ดวงวันเลือกตั้งบอกถึงผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่ตามมา  วันที่ 3 กรกฎาคม 2011 ไทยมีเลือกตั้งครั้งที่ 26 ผูกดวงที่ 8:00 น. ลัคนากรกฎที่ 14:23 องศา มีจันทร์กุมลัคน์ที่ 7:51 องศา กรกฎคือแม่ธาตุน้ำ น้ำอยู่กลุ่มประจุลบ (หยิน) จันทร์เป็นเกษตร์-เข้มแข็งให้คุณ ลัคน์อยู่เรือนจันทร์ ในเมษ-ภพ 10 (เกียรติตำแหน่ง) มีพฤหัส เกิดเป็น “คชเกษรีโยค” ที่เข้มแข็งมาก จันทร์กุมพุธเพ็ญสนิทพอดี (Partile Conjunction) ทั้งได้มุม 60 จากอังคารพฤษภเสาร์กันย์และ 120 จากมฤตยูมีน จันทร์เข้มแข็งและโดดเด่นมากในดวง จันทร์หมายถึงสตรี ผลคือยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกฯหญิงคนแรกของไทย

ยิ่งลักษณ์เกิด 21 มิถุนายน 1967 ที่เชียงใหม่ ผู้เขียนวางลัคนาที่ 7:01 องศาตุลย์ ในวันเลือกตั้ง จันทร์จรภพ 10 ทับพฤหัสเดิม พฤหัสจรทับราหูเดิมและ 90 พฤหัสเดิมพอดี ชี้ถึงเกียรติยศยิ่งใหญ่ (ไม่คาดหมาย) ที่ได้ผ่านหุ้นส่วน (ทักษิณ) ศุกร์เมถุนทับอาทิตย์เดิมสนิท จุดนี้หมายถึงตำแหน่งหน้าที่อันสูงส่ง ดาวจรในพื้นดวงยืนยันตำแหน่งนายกฯหญิงอีกทางหนึ่ง (อ่าน “ดวงยิ่งลักษณ์” เมื่อ 1/9/2017 ที่ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642380)

เมื่อศุกร์กรกฎทับจันทร์ อาทิตย์กรกฎทับลัคน์และพฤหัสเมษ 90 ลัคน์สนิทพอดี ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเกิดเรื่องสำคัญ จึงทำนายว่า “...วันที่ 1 – 2 สิงหาคม เปิดประชุมสภา...” (อ่าน “กรณีศึกษาดวงยิ่งลักษณ์” (re 16) เมื่อ 26/7/2011 ที่ http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=38358)  ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายเมื่อ 1 สิงหาคม เวลา 17:00 น.

วันเลือกตั้งสำคัญขนาดนี้ นักโหราศาสตร์ที่ดีต้องไม่ปล่อยผ่านเลยไป