มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ลในการงาน

มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ลในการงาน

ในการทำงาน มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล อาจเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนุกเหมือนในหนัง หนังสนุก เพราะตัวเราดูเฉยๆ ไม่ต้องไปทำอย่างในหนังด้วยตัวเราเอง

คนที่จะพอสนุกได้น่าจะเป็นนายใหญ่ที่สั่งอย่างเดียวว่าในทำนั่นทำนี่ คนสั่งที่ไม่ต้องทำเองนั้น งานทุกงานพอสซิเบิ้ลเสมอ มาหนักที่คนทำงานตัวจริงที่ต้องขับเคลื่อนงานที่เป็นไปไม่ได้ ตามมโนของนายใหญ่ให้เกิดขึ้นให้ได้ ยิ่งในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสารพัดเทคโนโลยีใหม่ๆ นายใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับการเล่าขานความเก่งกาจของสารพัดเทคโนโลยีเหล่านั้น โดยที่น้อยคนนักจะเข้าถึงแก่นสารที่แท้จริง ผลที่เกิดตามมาคือคำสั่งงานที่เป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล 

สำหรับคนทำงาน โดยเฉพาะกับคนทำงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่คุ้นเคยและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้น หลายคนข้ามนำ้ข้ามทะเลไปฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ กลับมาบ้านต้องมาปวดหัวกับงานที่เป็นไปไม่ได้ จากนายใหญ่ จะปฏิเสธก็ยากเย็น จะทำให้สำเร็จก็เป็นไปไม่ได้ เราจึงสูญเสียคนหนุ่มคนสาวเก่ง ๆไปมากมาย เพราะนายใหญ่ไปทำให้คนเหล่านั้นหมดกำลังใจ หมดความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของตนเอง จากคำสั่งตามมโนที่นายใหญ่มีอยู่อย่างเหลือล้น

ถ้าเป็นคนทำงานแล้วเจอ มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล จากมโนของนายใหญ่ จะทำอย่างไรดี ถ้าเป็นตำราฝรั่งก็บอกว่าให้บอกความจริงกับนายใหญ่ว่าที่ท่านให้ทำนั้น เป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งถ้าทำตามตำรา มีหวังตกงาน หรือชาตินี้เติบโตในหน้าที่การงานไม่ได้ นายใหญ่ไม่ต้องการเหตุผล นายใหญ่ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีแล้ว ทำให้มโนเหมือนกับมีจริง มีเอาท์พุทตามมโน โดยไม่ต้องหาเอาท์คำใด ๆ แค่ได้ทำก็พอแล้วสำหรับมิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล ตามมโน อย่าคิดหาว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไร

คำแนะนำภายใต้บริบทของสังคมที่มีมิติวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อมั่นในคนมีอำนาจมีสูงมากคือ ให้พยายามแปลมโนของนายใหญ่ ให้เข้าใกล้อะไรสักอย่างที่พอจะวัดความสำเร็จได้ และพอจะเป็นไปได้ภายใต้บริบทปัจจุบัน แต่อย่าพยายามดัดแปลงถ้อยคำของนายใหญ่เกี่ยวกับการงานนั้น ท่านมโนไปอย่างไร ขอให้ถ้อยคำยังเป็นไปตามนั้น นายใหญ่น่าจะสบายใจกว่า ถ้าทุกอย่างยังเป็นเสมือนว่ามโนของตนเป็นเรื่องจริง งานยากเรื่องแรกของ มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล จากมโนของนายใหญ่ จึงเป็นการแปลความให้ได้ว่า คำสั่งการเชิงมโนนั้น แท้จริงแล้วน่าจะมีเอาท์พุทเอาท์คำอะไรบ้าง ที่พอจะทำได้จริงในบริบทปัจจุบัน จะวัดว่าเอาท์คำประสบความสำเร็จได้อย่างไร ที่ว่ายากก็คือเราไม่สามารถขอคำยืนยันได้ว่าที่เราแปลไปนั้น ใช่หรือไม่ เพราะถามนายใหญ่ไปอย่างหนึ่ง ท่านก็มักตอบมาอีกอย่างหนึ่ง

งานต่อไปที่ไม่น่าจะยากมากนัก คือดูว่าจะทำอย่างที่แปลความไว้ได้นั้น มีอะไรบ้างทีี่ต้องการ แล้วรายงานให้นายใหญ่ได้ทราบ ปกตินายใหญ่ชอบจัดให้อยู่แล้ว ถ้าบอกว่าต้องการกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมมาสนับสนุนการทำงาน นายใหญ่ก็มักใช้อำนาจแก้ไขให้ได้ ถ้าบอกว่า ทรัพยากรยังขาดอยู่เท่านั้นเท่านี้ นายใหญ่มักจัดการจัดซื้อจัดจ้างมาให้ เพราะดูเหมือนว่า มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล ของตนมีความคืบหน้า ถ้าท่านบอกให้ไปขายของที่ดาวอังคารจะได้ราคาดีๆ แล้วไปขอให้ท่านออกกฏระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในอวกาศ ท่านก็ใช้อำนาจท่านออกให้ ขั้นตอนนี้มีประโยชน์มากในการเอาตัวรอดจาก มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล เพราะทำให้ดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าในการงานนั้นเป็นอย่างดี เราจึงเห็นการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่ออะไรมากมาย ได้เห็นการยกร่างกฎระเบียบที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ได้ที่ไหนบ้าง ที่สืบเนื่องมาจากวิมานในมโนของนายใหญ่

อีกอย่างหนึ่งที่ยากเย็นสำหรับหนุ่มสาวที่เป็นมืออาชีพ คือเมื่อทำให้มีเอาท์พุทเอาท์คำตามที่แปลความ มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ลได้แล้ว ต้องหาทฤษฎี หาสารพัดหลักการมาอธิบายให้ได้ว่าในบรรดาที่เกิดขึ้นนั้น สอดคล้องกับมโนของท่านอย่างไรให้ผู้คนได้ทราบ ซึ่งปุถุชนทั่วไปย่อมวินิจฉัยได้ว่าที่ได้ทำไป กับที่กำลังพูดอยู่นั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ โกหกอย่างหน้าตาเฉยเป็นงานที่ยากเย็นที่สุดสำหรับคนทำงานมืออาชีพ