พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่และผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน