‘250ส.ว.’หนึ่งตัวแปร อุ้ม‘ประยุทธ์’นั่งนายกฯ

‘250ส.ว.’หนึ่งตัวแปร  อุ้ม‘ประยุทธ์’นั่งนายกฯ

ในขณะที่โหมดการเมืองกำลังคึกคักในช่วง “คลายล็อก” 90วัน อีกหนึ่งด้านยังมีความเคลื่อนไหวนั่นคือการะบวนการได้มาซึ่ง “สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)”

มาตรา 90 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ระบุให้ ในวาระเริ่มแรก หรือ “5ปีนับจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ให้วุฒิสภาประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ” โดยมาจาก 3 ส่วนคือ ส่วนแรก ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรรหา10กลุ่มอาชีพ ให้ได้200 คนก่อนส่งวให้คสช.เคาะเหลือ 50 คน

ส่วนที่ให้คณะกรรมการสรรหา(ตั้งโดยคสช.)คัดเลือกบุคคลไม่เกิน 400 คน เสนอให้คสช.เคาะเหลือ 194 คน ส่วนที่3 อีกจำนวน6คนมาจาก ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ที่จะเป็นสว.โดยตำแหน่ง

เท่ากับว่า ส.ว.ทั้งหมดหรือที่เรียกว่า ชุดเปลี่ยนผ่าน จะมีที่มาจากที่เดียวกันนั่นคือ คสช.” และจะเป็นตัวแปรสำคัญในการ ปูทาง ให้ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับคืนเก้าอี้ห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล(ห้องทำงานประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)อีกครั้ง 

เพราะทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกฉบับปัจจุบัน ได้ให้อำนาจสภาสูงที่ต่างไปจากเดิมคือนอกจากจะมีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายแล้ว พวกเขาทั้ง250คน ยังมีภารกิจในการร่วมโหวตเลือกนายกฯ ได้อีกด้วย

ซึ่งการได้มาซึ่งนายกฯมีทั้งจาก บัญชีรายชื่อพรรค 3รายชื่อ ที่ประกาศรายชื่อให้ประชาชนได้รับทราบในวันเลือกตั้ง และ นายกฯคนนอก ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีพรรคได้ โดยสมาชิก2สภา(ส.ส.และส.ว.)เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อมติยกเว้นการเสนอรายชื่อพรรค และใช้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน3 หรือ ตั้งแต่ 501 เสียงจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 750 เสียง

ดังนั้นทั้ง250 คนที่มาจากการคัดเลือกของคสช.จึงถือเป็นตัวแปรสำคัญในการอุ้ม พล.ประยุทธ์นั่งเก้าอี้นายกฯอีกหนึ่งสมัย!!

โดย... ดารากร