“เกมมิ่ง” ในยุคดิจิทัล เรื่องเด็กๆที่ไม่เล็กอีกต่อไป

“เกมมิ่ง” ในยุคดิจิทัล เรื่องเด็กๆที่ไม่เล็กอีกต่อไป

หากพูดถึงการเล่นเกมส์ในอดีต เราจะนึกถึงเด็กๆเล่นเกมส์แบบจอยสติ๊ก หรือกดปุ่มในเครื่องเล่นแบบพกพา