ครั้งแรกในไทยเปิดตัว “15 กิจการเพื่อสังคม” รับรองโดยรัฐบาล

ครั้งแรกในไทยเปิดตัว “15 กิจการเพื่อสังคม” รับรองโดยรัฐบาล

ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับว่าเป็นข่าวคราวความคืบหน้าครั้งสำคัญของวงการกิจการเพื่อสังคมในบ้านเรา

เมื่อรัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) ที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 15 กิจการ ได้แก่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บริษัท เเดรี่โฮม จำกัด, บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด, บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด, บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่,มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด, บริษัท คิดคิด จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ, สหกรณ์กรีนเนท จำกัดและ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

โดยกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือกและได้รับการอนุมัติรับรองดังกล่าว รัฐบาลพิจารณาแล้วว่า เป็นกิจการที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเงิน มีกระบวนการที่เป็นธรรมต่อสังคม นำผลกำไรคืนสู่สังคมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย

ตัวอย่างเช่น มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีเป้าหมายหลักในการนำภูมิปัญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของคนไทย มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง ลดการนำเข้า ในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้นำสมุนไพรมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานในการพัฒนาสังคม ทั้งต้นทาง คือ การทำงานกับเกษตรกรและหมอยาพื้นบ้าน ซึ่งในปีล่าสุดมีการรับซื้อสมุนไรจากเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรนับ 500 ราย รวมกว่า 80 ล้านบาทกลางทาง คือการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิจัย ปลายทาง คือ การส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ เกิดขึ้นเนื่องด้วยเกษตรกรในพื้นที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตทางการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีการผลิตหลากหลายและไม่ใช้สารเคมี สร้างกระบวน การกลุ่มเพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการพึ่งพาตัวเองในขั้นต้นรวมถึงเป็นการช่วยเหลือกันของเกษตรกรในพื้นที่จากการรวมตัวกันตั้งแต่ในอตีดจนถึงปัจจุบัน

สยามออร์แกนิค สตาร์ทอัพไทยที่การันตีด้วยรางวัลจากเวทีสตาร์ทอัพโลก โดยสามารถคว้ารางวัลที่ 1 จากการประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ ชีวาส เวนเจอร์ จากทั่วโลกมาครองได้สยามออร์แกนิคทำงานร่วมกับชาวนาไทยเพื่อปลูกข้าวอินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ใช้ชื่อว่า "แจ็สเบอร์รี่” สีม่วงเข้มคุณภาพดี ผลผลิตจากงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเมล็ดพันธ์ ส่วนเรื่องปัญหาการตลาด ได้ใช้วิธีให้ราคารับซื้อจากเกษตรกรสูงกว่าข้าวหอมมะลิ ถึง 2 เท่า และรับประกันการรับซื้อข้าวทุกเมล็ด ทำให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น

บริษัท คิดคิด จำกัด คือทีมที่ปรึกษาและออกแบบผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของไทย ที่เน้นการสร้างคุณค่าด้วย การหาข้อมูลและร่วมมือกันทำงานผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ ECOSHOP โดยออกแบบสินค้าด้วยแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งวงจรตั้งแต่หาวัตถุดิบกระทั่ง นำกลับมาใช้ใหม่ (ecocycle) รวมถึงได้ก่อตั้งกลุ่ม “ECO DESIGN THAIๆ” (กลุ่มสินค้าออกแบบไทยๆที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ นมแดรี่ฟาร์มผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดของเมืองไทยใช้รูปแบบประชารัฐ จำหน่ายผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต นมเปรี้ยว แบบ 1 แถม 1 ซึ่งส่วนที่แถมจะให้ผู้ซื้อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล และ บริษัทเด็กพิเศษที่ได้ช่วยจ้างงานให้เด็กพิเศษมีอาชีพมีรายได้ เป็นต้น

สำหรับกิจการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่เหลือที่ได้รับการรับรองคงไม่สามารถหยิบยกมาเล่าได้ทั้งหมดในฉบับนี้ ไว้จะหาโอกาสมาเล่าถึงในโอกาสถัดไปนะคะ

และสำหรับคุณผู้อ่านที่อยากรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแบบนี้บ้าง ครั้งหน้ามาว่ากันค่ะ