‘ผู้นำ’ อุปสรรคสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลง

‘ผู้นำ’ อุปสรรคสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำต้องยอมรับก่อนว่าตนเองเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อก่อนนี้คนที่เก่งกว่า มักมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่า หลังจากโลกหมุนเข้าสู่ยุคที่หนทางข้างหน้าเป็นเส้นทางเบลอ ๆ แถมมีเวลาเป็นคู่แข่งคนสำคัญ คนเก่งอย่างเดียวอาจไม่พอ แต่คนที่มีความมุ่งมั่น คนมีแรงบันดาลใจในตนเองต่างหากที่จะเป็นผู้ชนะในยุคนี้

Dave Hannah กูรูด้านภาวะผู้นำและองค์กร เคยกล่าวไว้ว่า องค์กรทุกองค์กรได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วางไว้อยู่แล้ว แต่โจทย์สำคัญของผู้นำองค์กรยุคนี้คือทำอย่างไรที่ไม่เพียงแต่ได้ผลลัพธ์ แต่ต้องเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บทบาทอันยิ่งใหญ่ของผู้นำองค์กรในวันนี้จึงเปลี่ยนไป ที่ไม่เพียงมุ่งให้คนทำงานตามเป้าตามบทบาทที่ต้องรับผิดชอบ หรือเพียงเสริมทักษะที่จำเป็นกับการทำงานหน้างานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรวางไว้ ผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ทุกคนมีแรงบันดาลใจและมีความมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จ ผ่านการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม พร้อมความสามารถในการดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอันมีพลังมหาศาลในตนเองออกมาใช้ในการทำงานอย่างไม่หมดสิ้น 

นอกจากนี้ ผู้นำต้องทำให้คนในองค์กรรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของตน และรู้ความหมายแห่งการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ไม่ใช่เพียงทำงานไปวัน ๆ มองเห็นตนเองเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่ไม่มีความสำคัญต่อองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนในโลกอนาคตทำได้โดย

1. ผู้นำต้องยอมรับก่อนว่าตนเองเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง: โลกหมุนเร็วเกินกว่าจะรอผู้นำเพียงคนเดียวคอยสั่งการ สื่อสาร ตัดสินใจ ดังนั้นวัฒนธรรมการรอคำสั่งนาย หรือมีนายไม่กี่คนที่สามารถฟันธงเรื่องต่าง ๆ ในองค์กรได้ หลายองค์กรเชื่อว่าวัฒนธรรมใหม่จะเกิดได้ถ้าให้ CEO มากล่าวเปิด การรอคน ๆ เดียวถือเป็นการชะลอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความมีประสิทธิภาพ และความสำเร็จหน้าถัดไปขององค์กร

2. ผู้นำต้องเข้าใจว่า คำว่า “เปลี่ยน” (Change) กับ คำว่า “เปลี่ยนแปลง” (Transformation) ไม่เหมือนกัน: คำว่า Change เน้นที่การแก้ปัญหานั้น ๆ เมื่อเห็นปัญหาก็เข้าไปแก้ เข้าไปเปลี่ยน ณ จุดที่เกิดปัญหา ไม่สนใจว่าคนที่อยู่ตรงนั้นจะรู้สึกว่า “ถูกเปลี่ยน” หรือ “อยากเปลี่ยน” ในขณะที่ Transformation เน้นที่การยกระดับไปสู่จุดที่ดีขึ้น สนใจทั้งระบบ กระบวนการและสนใจการพาคนให้ “อยากเปลี่ยนแปลง” ไปสู่วัฒนธรรมใหม่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายครั้งที่ดิฉันมักได้ยินผู้บริหารบ่นว่า หลังประกาศวัฒนธรรมใหม่ไปแล้ว แถมทำกิจกรรมไปตั้งหลายอย่าง แต่ทำไมคนยังไม่เข้าใจ คนยังไม่เปลี่ยน หากท่านมองเรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเรื่อง Change ท่านอาจหงุดหงิดกับผลลัพธ์ ในทางตรงข้าม หากท่านมองเรื่องนี้เป็นเรื่อง Transformation ท่านจะสนุกกับกระบวนการพาคนจากวัฒนธรรมเดิมไปสู่วัฒนธรรมใหม่และเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จเล็ก ๆ ตลอดเส้นทาง

3. ผู้นำต้องช่วยขจัดอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร: การสร้างวัฒนธรรมใหม่จะสำเร็จไม่ได้หากยังปล่อยให้อุปสรรคต่อวัฒนธรรมใหม่วนเวียนอยู่ในองค์กร อุปสรรคอาจเป็นได้ทั้งคน โครงสร้าง ระบบ กระบวนการทำงานในปัจจุบัน หรือแม้แต่วัฒนธรรมเดิมก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อวัฒนธรรมใหม่ เช่น วิธีคิดหรือโครงสร้างแบบ Silo ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อวัฒนธรรมประสานร่วมมือ ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจ ทำลายความภาคภูมิใจในทีมงานและองค์กร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำต้องออกแบบองค์กร โครงสร้าง กระบวนการสื่อสารว่าข้อมูลแชร์กันอย่างไร กระบวนการตัดสินใจ ทักษะ พฤติกรรมและความทุ่มเทแบบไหนที่ควรได้รับรางวัล

ลองเช็กสุขภาพดูว่าคุณเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” หรือเป็น “อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง” ในองค์กรของคุณ