4 เรื่องสำคัญ ก้าวทันการใช้ชีวิตยุคใหม่

4 เรื่องสำคัญ ก้าวทันการใช้ชีวิตยุคใหม่

การปรับตัวเพื่อรับมือให้ทันกับยุคสมัย อุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ จึงไม่ใช่แค่ดำเนินการให้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือที่รวมกันเรียกว่า ผลิตภาพ (Productivity) ในบริบทเดิมเท่านั้น หากแต่ต้องผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมเพิ่มเติมเข้าไปด้วย

 

ยุคอดีตเมื่อเอ่ยคำว่า Productivity มักจะหมายถึง Labor productivity คือการเพิ่มผลิตภาพจากความรู้ ทักษะความสามารถของคน (man) โดยมีเรื่องของวิธีการทำงาน (method) ของคนในระดับปฏิบัติการ และการจัดการ (management) ของคนในระดับบริหารเป็นองค์ประกอบภายในร่วมด้วย ซึ่งนั่นเป็นบริบทของการทำงานในยุคก่อน ยุคที่ความก้าวล้ำนำสมัยของเครื่องจักร (machine) และวัตถุดิบที่ใช้ (materials) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงก้าวกระโดดมากนัก

 

คำว่า 4M ซึ่งเป็นปัจจัยที่เรามักใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) จึงอาจไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ยุคที่เทคโนโลยีสร้างความปั่นป่วนและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ วัตถุดิบที่ใช้จากโครงสร้างโมเลกุลระดับไมโครสู่นาโน เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติสู่เครื่องจักรสมองกล จากข้อมูลสารสนเทศสู่ปัญญาประดิษฐ์ จากการทำงานที่ใช้แรงมาสู่กระบวนการคิดด้วยสมอง จากระบบงานที่ซับซ้อนมาสู่ระบบงานที่เข้าถึงและใช้งานได้อย่างเรียบง่าย จากการรวมศูนย์สู่การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ  

 

ปัจจัยที่ห้า Mobility (การเคลื่อนที่) และปัจจัยที่หก Money (การลงทุน) มีผลอย่างมากต่อผลิตภาพในยุคนี้ ถ้าเราเข้าไปค้นคำในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน search engine ต่างๆเกี่ยวกับ Productivity เราจะเริ่มเห็นคำใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา อาทิ Technology-Led Productivity หรือ Digital Productivity คำต่างๆเหล่านี้สะท้อนวิถีของการยกระดับความสามารถการแข่งขันที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวน 4M เดิม แล้วเพิ่มเติมให้เป็น 6M ใหม่

 

4 องค์ประกอบสำคัญที่องค์กรและคนทำงานต้องพัฒนาเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในยุคนี้ (The Future of Productivity) สรุปผลจากการสำรวจเนื้อหาที่เผยแพร่ในรอบปีที่ผ่านมาจากบริษัทที่ปรึกษา และสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆทั่วโลก ได้แก่

 1.Digital Transformation เป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิตัล (Digital Organization) ไม่ใช่แค่การทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนผ่านระบบภายในให้รองรับรูปแบบของ inputs และ outputs ใหม่ในทุก platform สำเร็จได้ด้วยการปรับวัฒนธรรม ความคิด และวิถีการทำงานของคนไปพร้อมกัน เมื่อพนักงานขาย (sales) กำลังนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าผ่านท็บเล็ต ก็สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าในโกดังที่พร้อมส่งให้กับลูกค้าได้ในทันที หรือส่งข้อมูลความต้องการไปให้ทางฝ่ายวางแผนการผลิตในกรณีที่สินค้าไม่มี ฝ่ายวางแผนการผลิตก็สามารถตรวจสอบวัตถุดิบและวางแผนการผลิต และแจ้งเวลานัดรับสินค้าที่เร็วที่สุดกลับไปยังพนักงานขายได้ในทันที

 2.Internet of Things เป้าหมายเพื่อการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime and Anything) เมื่อคนเข้าใจสถานะของเครื่อง(จักร) และเครื่อง(จักร)รับรู้ความต้องการของคน ทุกวันนี้หลายคนโดนตัดเงินผ่านแอปสโตร์ที่เราผูกบัญชีบัตรเครดิตไว้ อาทิ ค่าบริการฟังเพลงรายเดือนจาก apple music ค่าสมาชิกดูหนังรายเดือนจาก Netflix จึงไม่ต้องตกใจถ้าตู้เย็นในบ้านเราจะส่งคำสั่งซื้อไข่ เนย และขนมปังไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ตามที่เรากำหนดไว้ แล้วสินค้าต่างๆเหล่านั้นส่งมาที่บ้านเราเอง   

 3.Smart X เป้าหมายเพื่อการบริหารสถานการณ์ต่างๆอย่างลื่นไหลไร้รอยต่อ การบูรณาการส่วนต่างๆให้เป็นระบบที่ชาญฉลาด (Intelligent Unit) จะทำให้สิ่งต่างๆที่เคยเป็นความยุ่งยากซับซ้อน กลายเป็นสิ่งเรียบง่ายและสะดวกสบาย ระบบต่างๆเหล่านี้เริ่มเข้ามาใกล้เรามากขึ้นจากที่ทำงาน อาทิ Smart Factory, Smart Farm และ Smart Services จนเข้ามาอยู่ในห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว และทุกๆห้องในบ้าน (Smart Home, Smart city)

4.Innovation and Strategy เป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่ม มากกว่าแค่การมุ่งแก้ปัญหาหรือลดต้นทุน (from Cost reduction to Value creation) หัวหน้างานและผู้บริหารจึงต้องไม่แค่เก่งงาน เก่งคน แต่ต้องเก่งคิด สามารถมองไกลออกไปข้างหน้า

 

และนี่คือ 4 สิ่งที่คุณและองค์กรต้องเตรียมพร้อม แม้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะมีความก้าวหน้าทันสมัย และสร้างความสะดวกสบายมากขึ้นเท่าไร สุดท้ายสิ่งที่คนเราแสวงหาและต้องการเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ความสงบ ร่มเย็น และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ตราบใดที่เรายังคงมีความเป็นมนุษย์ จิตวิญญาณ และความรู้สึกลึกๆในใจ ยังคงต้องการรักษาสมดุลของสองสิ่งที่ดูเหมือนเป็นด้านตรงข้ามเสมอ

ความทันสมัยก็อาจไม่ได้เป็นภัยคุกคามเสียทีเดียว ถ้าเราสามารถปล่อยวาง ให้เครื่องมือ เครื่องจักร สมองกลต่างๆเหล่านั้น ทำงานแทนเรา โดยเราเฝ้าดูมันอยู่ห่างๆ เพื่อที่เราจะได้มีเวลารื่นรมย์กับชีวิตที่เรียบง่าย ได้เล่นกีฬา และมีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวมากขึ้น