การสร้างบ้านพักผู้พิพากษาที่เชียงใหม่ (จบ)

การสร้างบ้านพักผู้พิพากษาที่เชียงใหม่ (จบ)

ข้าราชการศาลเชียงใหม่คือผู้รับบาปเคราะห์ที่แท้จริง ดูข่าวทีวีหลายครั้งหลายรอบที่ฉายแล้วฉายอีก เรื่องสำนักงานศาลยุติธรรมสร้างหมู่บ้าน

ให้ข้าราชการศาลและผู้พิพากษาที่เชียงใหม่ และเห็นรูปแบบอาคารที่เป็นลักษณะอาคารชุด 9 อาคารและบ้านเดี่ยวอีก 45 หลัง ที่หรูหราในสายตาประชาชนมีอยู่ 6 หลัง แต่เนื่องจากยังไม่มีการเข้าอยู่ จึงบอกไม่ได้ว่าแต่ละอาคารจะมีใครอยู่บ้าง

อาคารชุดหรืออพาร์ทเม้นท์ 9 อาคารนี้ น่าจะเป็นบ้านพักของข้าราชการศาลที่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาศาลประมาณ 500-600 คน รวมสมาชิกครอบครัวที่เคยอยู่กระจัดกระจาย ก็จะได้มาอยู่ร่วมกัน ถ้ารวมๆแล้วก็น่าจะเป็นหลัก 1,000 คน ข้าราชการศาลเหล่านี้เป็นข้าราชการผู้น้อย มีเงินเดือนเหมือนข้าราชการชั้นผู้น้อยทั่วไป เหมือนข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทำงานธุรการศาล ไม่ได้มีเงินเดือนสูงเหมือนผู้พิพากษา เพราะไม่ได้เป็นตุลาการศาลยุติธรรม พวกเขาก็คงมีลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องเรียนหนังสือ สามีภรรยาที่ไม่ได้ทำงานศาลก็คงทำงานอย่างอื่นหาเลี้ยงชีพเหมือนคนทั่วไป 

ส่วนบ้านเดี่ยวจำนวนประมาณ 45 หลังน่าจะเป็นบ้านพักผู้พิพากษาธรรมดา โดย 6 หลังที่ดูโอ่อ่ากว่าบ้านอื่นน่าจะเป็นบ้านพักระดับหัวหน้าศาล และอธิบดีศาล ซึ่งมีประมาณ 6 ท่าน ตั้งแต่หัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ หัวหน้าศาลแรงงานเชียงใหม่ และรองอธิบดีกับอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค 5 (อาจไม่ตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้)ไม่ทราบจำนวนผู้พิพากษาทุกศาลที่ไปทำงานที่เชียงใหม่ว่ามีทั้งหมดเท่าไร แต่คาดว่าน่าจะประมาณ 50-60 คน ซึ่งก็ถือว่ามาก เพราะทั้งประเทศมีผู้พิพากษาประมาณ 4,000 คนเท่านั้น

ถ้ามีการยุติการก่อสร้าง คงไม่มีผลกระทบกับเหล่าผู้พิพากษาจำนวน 50-60 คนที่มาทำงานชั่วคราวเพียง 2-3 ปี ทางสำนักงานศาลยุติธรรมคงจัดหาที่พักที่เหมาะสมกับฐานานุรูปของท่านเหล่านั้นได้ แต่สำหรับข้าราชการศาลผู้น้อยที่จะได้มีที่อยู่ที่อาศัยสำหรับตัวเองและครอบครัว และต้องอยู่ทำงานจนเกษียณอายุราชการคงลำบากพอสมควรที่จะต้องหาที่อยู่ที่นอนกันเอง

เชื่อว่าหลายครอบครัวก็เป็นคนเชียงใหม่หรือใกล้เคียงที่สอบบรรจุได้มาประจำที่เชียงใหม่ มามีครอบครัวที่เชียงใหม่ และลูกหลานที่เกิดมาก็จะเป็นคนเชียงใหม่ทั้งกายทั้งใจ ถ้ามีการรื้อถอนทั้งหมดเพื่อคืนกลับสภาพเดิม คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆคงไม่ใช่เหล่าผู้พิพากษาตุลาการที่มาแล้วก็ไป เพราะพวกเขาคงไม่คิดจะอยู่เชียงใหม่ทุกคน แต่เป็นข้าราชการศาลพร้อมสมาชิกครอบครัวนับ 1,000 คน ที่ต้องระเหเร่ร่อนหาที่อยู่กันเองตามสภาพ

ทั้งๆที่พวกเขาก็เป็นคนเชียงใหม่ เป็นลูกหลานเชียงใหม่เหมือนกัน