อนาคตประเทศไทย ยามไร้ ‘คสช.’

อนาคตประเทศไทย  ยามไร้ ‘คสช.’

ร่วม 4 ปี ที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พยายามจะวางยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

โดย ทุกสถาบันต้องเข้มแข็ง ประชาชนคนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี

คสช. ทำได้ตามเจตนารมณ์ แค่ไหน?

ยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้ชาติบ้านเมือง เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

การเดินหน้าประเทศไทย พร้อมๆ กับแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน

รองหัวหน้า คสช. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง บอกกับผม ว่า ภารกิจคสช.คือวางกติกา และส่งไม้ต่อ

คำถามของผมก็คือ เมื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้ง คสช.จะวางตัวอย่างไร รองหัวหน้าคสช. ย้ำเลยว่า เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่ คสช. แต่หมายถึงพี่น้องประชาชนทั้งหมด ต้องมองไปที่เป้าหมายชาติ 20 ปี ส่วน คสช.เองก็คาดหวังเช่นเดียวกันว่า อยากเห็นบ้านเมืองมั่นคง สงบ ร่มเย็น

ถึงกระนั้น ก็ยังบอกยากว่า เมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หากเกิดความขัดแย้งของคนในชาติ เกิดการแบ่งขั้วแยกข้างรุนแรงขึ้นอีก คสช.จะกลับมาคุมอำนาจอีกหรือไม่ พล.อ.อ.ประจิน บอกเลี่ยงๆ ว่า เป็นเรื่องของคนไทย ทุกคน

และแน่นอน ว่า สิ่งที่คนอยากให้คสช.เปิดตัวพรรคการเมือง ไม่ต้องเหนียมอาย แต่ในมุมมองของ รองหัวหน้าคสช. พล.อ.อ.ประจิน บอกเลยว่า ภารกิจคสช. คือวางกติกาประเทศ ไม่มีแนวความคิดจะตั้งพรรคการเมือง

พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ โฆษก คสช. ก็พูดทำนองเดียวกัน ว่า ความขัดแย้งบาดหมางอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อผ่านยุคสมัยไป สิ่งต่างๆต้องดีขึ้น เราคงไม่เก็บความบาดหมางเจ็บช้ำน้ำใจไว้

คงพอมองเห็นรางๆ ว่า ประเทศไทยของเรา วันข้างหน้าที่ไร้ คสช. จะเป็นเช่นไร ย่อมขึ้นอยู่ที่คนไทย คงไม่มีใครอยากย้อนกลับไปใช้อำนาจพิเศษ คสช. อีกแล้ว