ทาบทาม (ว่าที่) กสทช. เลยดีไหม?​

ทาบทาม (ว่าที่) กสทช.  เลยดีไหม?​

ในที่สุดปัญหาล้มกระดาน กสทช. ก็แก้ได้ ผ่านอำนาจพิเศษ ของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งแน่ชัดแล้วว่า การแก้ปัญหานั้น จะถูกผ่าตัด

 ด้วย การแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กสทช. (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ที่เพิ่งประกาศใช้ เมื่อ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แต่จะ ผ่าปม แก้บทบัญญัติใดบ้าง วิษณุ เครืองาม"  ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด บอกเพียงว่าเป็นหน้าที่ของกสทช.ชุดปัจจุบัน​ต้องไปแก้ไข 

ขณะที่ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. เองยังแบ่งรับแบ่งสู้ที่เปิดเผยต่อกรณีแก้ปัญหา บอกเป็นนัยเพียงว่าสิ่งที่ต้องแก้ไข คือ ปมว่าด้วยคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดมาดูแลทรัพยากรและสมบัติชาติ  แต่โดยปมปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเรื่องนี้ ระดับซือแป๋ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มองตามสภาพว่า เกิดจากการแปลความกฎหมายออกมาเป็นรายละเอียดของ สเปค ของบุคคลที่จะเข้าสู่การสรรหากสทช. ที่ถูกตีความเกินไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เช่น ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ไม่จำกัดว่าจะเป็นตำแหน่งในองค์กรใด ขอแค่มีระดับชั้นยศที่เทียบเท่าอธิบดีเท่านั้น

 แต่กรรมการสรรหา ที่มี ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานสรรหา กลับแปลความว่า เป็นตำแหน่งขององค์กรนิติบุคคล ทำให้เกิดข้อจำกัดที่บุคคลจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา ซึ่งต้องจับตาว่า การแก้ปมปัญหานั้น จะเป็นเช่นไร

โดยเฉพาะกระบวนการการสรรหาที่อาจเปิดทางให้ใช้กรณี ทาบทาม บุคคลที่เหมาะสมพ่วงกับ การเดินมาสมัครเองหรือไม่​​  เพราะ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการองค์กรอิสระ ได้เปิดช่องให้ กรรมการสรรหา​มีสิทธิทาบทามบุคคลที่เหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ ดังนั้นหากจะแก้ไข เพื่อปลดล็อกกรณีที่ไม่มีคนที่เหมาะสม มาสมัคร เป็น กสทช. อาจจะใช้กรณีเทียบเคียงได้เช่นเดียวกัน 

สำหรับการประชุม สนช.​สัปดาห์นี้ มีประเด็นพิจารณา ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่...) พ.ศ...​ซึ่งเสนอโดย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. ต่อด้วย พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งครม. เป็นผู้เสนอ และ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พ.ศ.2561 ซึ่ง ครม. เสนอเพื่อปลดล็อกและแก้ปัญหากรณีการใช้แรงงานของคนต่างชาติในประเทศไทยที่เป็นปัญหาคาราคาซังตอนนี้

 โดย... เทพจร