5 ประเภทของโปรเจคดาต้าไซน์

5 ประเภทของโปรเจคดาต้าไซน์

ประเภทของโปรเจคที่นำข้อมูลและเทคโนโลยีเอไอมาสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจได้เป็น 5 ประเภท